Wydarzenia 2007/2008     
Zobacz także wydarzenia związane z projektem:  "SUPER SZKOŁA"

Wcześniejsze wydarzenia (z okresu "dwa w jednym":)) znajdują się na stronie Szkoły Podstawowej w Laskowej
www.sp.wlaskowej.net


SIERPIEŃ
 
Rocznica Cudu nad Wisłą

CZERWIEC
 

Niepubliczne Gimnazjum ma SZTANDAR
„Pokolenie JP II” wśród nagrodzonych gazetek
Po raz pierwszy „Dzień Szkoły Bez Przemocy”
 

MAJ
 

Wizyta w "Agorze"
Finał Gminnego Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego
„Trzymaj formę!” – prezentacja projektu
Powiatowy Przegląd Zespołów Ludowych

Dzień Bibliotekarza
Konstytucja 3 Maja - uroczystości w Zatorze
 

KWIECIEŃ
 
  
„Dniu trzeci Maja, dniu nam święty, hołd ci należy nieść!”
Zobaczyli, dotknęli, poczuli
Egzamin gimnazjalny
Dostrzeżone talenty

Do szkoły ekologii marsz!

„Pamiętać - oto nasze zadanie”
Światowy Dzień Zdrowia
Kolejna książka na kolejną rocznicę
Gimnazjaliści na Targach Edukacyjnych
 

MARZEC
 
 
Finał EzI
Dzień Kobiet
Nietypowy projekt edukacyjny
 

LUTY
 
 
Dzień Myśli Braterskiej
Ciekawe spotkanie
Walentynki

Wieczór Papieski
 

STYCZEŃ
 

Podwójny sukces

„ENGLISH IS FUN”
„Tempus fugit”
 
GRUDZIEŃ
Szkolna wigilia
Żeby pisać teksty dziennikarskie…
Egzamin próbny
Globalny sukces
7200 znaków o funduszach unijnych - NARGRODZONE
„Możesz świętym być”
Trochę mniejszy puchar
 
LISTOPAD
Magiczny wieczór
KLANZA - „Wolontariat studencki”
Spotkanie afroentuzjastów

Wielkie odkrywanie Afryki 
Moje „Confiteor” wobec świata
Lekcja - hołd
Tydzień Edukacji Globalnej

Zaduszkowy Wieczór Papieski
 
PAŹDZIERNIK


Warsztaty plastyczne
Dla Jubilatów
"Nie bądź durny..."
Profesor w naszej szkole
Przedłużenie Dnia Papieskiego
Niezwykle radosny dzień
Dzień Papieski
Z Rodziną Szkół Jana Pawła II na Jasnej Górze
Jesienne bieganie
 

WRZESIEŃ


Dzień Chłopca
Miła wizyta
Wybory do Samorządu Uczniowskiego
Inauguracja roku szkolnego 2007/200
8
 


 

19.06.2008    Rocznica Cudu nad Wisłą

W dniu 15 sierpnia poczet sztandarowy gimnazjum wziął udział w uroczystej Mszy św. za ojczyznę oraz w gminnych uroczystościach patriotycznych związanych z obchodami kolejnej rocznicy Cudu nad Wisłą.

powrót

19.06.2008    Niepubliczne Gimnazjum ma SZTANDAR

Czwartkowe popołudnie 19 czerwca przejdzie do historii Niepublicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Laskowej i do historii samej wioski. W dniu tym cała społeczność zgromadziła się na uroczystej Mszy Św., sprawowanej przez 
Ks. Dziekana Czesława Puto,  podczas której został poświęcony sztandar gimnazjum, ufundowany przez rodziców
i licznych darczyńców. O poświęcenie go w imieniu rodziców prosiła p. Agata Zemła. Poczet sztandarowy tworzyli przedstawiciele rodziców każdej klasy: Jolanta Świerguła, Józefa Jakubowska i Krzysztof Kluska. To właśnie oni przekazali poświęcony sztandar na ręce Barbary Brandys, prowadzącej gimnazjum ze słowami:

W imieniu Fundatorów przekazuję na Pani ręce sztandar z przekonaniem, że będzie on symbolem tożsamości szkoły, chlubą społeczności szkolnej i lokalnej. Niech ten sztandar towarzyszy uczniom podczas uroczystości szkolnych, religijnych i środowiskowych.

Ona z kolei przekazała go uroczyście dyrektorowi szkoły, który zapewnił, że zostanie on otoczony należytym szacunkiem
i czcią. Po uroczystej prezentacji sztandaru dyrektor przekazał sztandar uczniom, zwracając się do nich słowami :

Przekazuję sztandar młodzieży szkolnej. Nieście sztandar wysoko, rozsławiajcie imię Gimnazjum im. Jana Pawła II w Laskowej, zgodnie ze słowami Ojca Świętego: „Widzę w was stróżów poranka o świcie tego trzeciego tysiąclecia” 

W imieniu gimnazjalistów sztandar przyjęli uczniowie z poszczególnych klas, którzy w r.szk. 2007/2008 uzyskali średnią ocen powyżej 5,0. Byli to: Wiktoria Kozak, Anna Brańka i Jakub Brańka.
W trakcie sprawowanej liturgii na ołtarzu zostały złożone dary ofiarne. Samorząd uczniowski przyniósł  kroniki z zapisem tegorocznej pracy i licznych osiągnięć  na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, które stały się udziałem naszego gimnazjum w kończącym się roku szkolnym. Nauczyciele i przedstawiciele rad sołeckich złożyli kwiaty
i dar ołtarza (piękne ampułki) – symbole wdzięczności. Rodzice - chleb, winogrona – owoce ziemi i pracy ludzkich rąk,
a uczennice należące do scholi - dar chleba i wina.
Po Mszy św. Sztandar w uroczystej procesji został przeniesiony w mury Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza,
w którym to budynku – dzięki życzliwości władz samorządowych- Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Pawła II wynajmuje pomieszczenia. Tam złożono kwiaty pod popiersiem patrona szkoły i odśpiewano hymn szkoły.

Drugą część uroczystości, odbywającą się w sali gimnastycznej, rozpoczęto hymnem państwowym, który zagrała towarzysząca podczas uroczystości orkiestra dęta pracująca przy Ośrodku Kultury w Zatorze. Po uroczystych powitaniach licznie przybyłych gości nastąpiło przekazanie prawa posiadania sztandaru. W imieniu Rady Rodziców dokonała tego Jadwiga Kluska.

Przyjmując prawo posiadania sztandaru wyrażam serdeczne podziękowanie za tak cenny dar. Pragnę zapewnić, że jest on symbolem wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej naszego Gimnazjum – zapewniła dyrektor gimnazjum.

Uczniowie gimnazjum złożyli ślubowanie na sztandar, a prowadząca uroczystość Beata Kolec (uczennica klasy III
z najwyższą średnią ocen) zapewniła, że: Od dzisiaj wzniesiony wysoko sztandar będzie nam przypominał  słowa naszego Patrona ” Zanieście przyszłym pokoleniom świadectwo wiary, nadziei i miłości. Bądźcie wytrwali. Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb”.  

Dyrektor szkoły zapoznała zebranych z uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 18 czerwca 2008r., na mocy której ustanowiono Święto Niepublicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Laskowej w dniu 18 maja każdego roku w dniu urodzin Papieża, a na pamiątkę uroczystości nadania szkole sztandaru każdy 19 dzień miesiąca dniem bez ocen niedostatecznych. W słowach szczególnych podziękowań dyrektor zwrócił się do wszystkich darczyńców. Ich przedstawiciele wbili pamiątkowe gwoździe w drzewce sztandaru. O wbicie pierwszego gwoździa, symbolicznej białej wstążki z napisem „Szukałem was” została poproszona Pani Renata Łuszczek – starszy wizytator MKO. To właśnie ten gwóźdź zainspirował działania zmierzające do nadania szkole sztandaru. Młodzież przywiozła go z jesiennej Pielgrzymki Rodziny Szkół Jana Pawła II na Jasną Górę. Wbicia symbolicznych gwoździ w imieniu darczyńców dokonali: ks. Dziekan Czesław Puto,  przedstawiciele rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi prywatnych sponsorów, stowarzyszeń oraz sołtysi wiosek Laskowa i Trzebieńczyce. W imieniu władz oświatowych głos zabrała R. Łuszczek, która złożyła gratulacje i przekazała słowa życzeń. Rodziców reprezentowała Maria Kolec, która powiedziała m.in.:

W imieniu Rady Rodziców chcę wyrazić radość z nadania szkole sztandaru. Myślę, że będzie on dla nas i naszych dzieci symbolem ważnym i potrzebnym dla podtrzymywania tradycji i zachowania tożsamości szkoły. Jesteśmy dumni, że nasze dzieci mogą uczyć się w szkole, której patronem jest Wielki Papież – Polak. 

Po części oficjalnej młodzież zaprosiła wszystkich zebranych do obejrzenia i wysłuchania niezwykle głębokiego w swej wymowie programu słowno – muzyczno – multimedialnego pt. „Duc In altum”.

Następnie goście zostali zaproszeni na poczęstunek. Tu w kuluarach można było jeszcze długo słuchać słów zachwytu zarówno nad przepięknym sztandarem, wyhaftowanym częściowo przez uczniów i rodziców jak też nad samą uroczystością, która w opinii obecnych została przygotowana perfekcyjnie.

powrót

06.06.2008  „Pokolenie JP II” wśród nagrodzonych gazetek

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia w Oświęcimiu już po raz szósty zorganizowała KONKURS NA NAJLEPSZĄ GAZETKĘ SZKOLNĄ. Zgłoszone do konkursu gazetki gazetki oceniało jury w składzie: Alicja Bartuś
z Dziennika Polskiego, Małgorzata Bzibziak, Alicja Dobrzańska, Marzena Tadeusz – bibliotekarki\ z Biblioteki Pedagogicznej oraz Maria Nitka – konsultant ds. języka polskiego Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Oświęcimiu.
6 czerwca w OCK odbyło się rozstrzygnięcie konkursu.Gazetka „Pokolenie JPII” redagowana przez gimnazjalistów
z Laskowej kolejny raz została dostrzeżona przez jurorów i kolejny raz znalazła się wśród laureatów. Drugą nagrodę
w imieniu zespołu redakcyjnego odebrała z rąk wicestarosty Józefa Krawczyka  Wiktoria Kozak – uczennica kl.I. Gratulacje złożyła jej także Alicja Bartuś.

„Musimy w przyszłym roku dołożyć wszelkich starań, by sięgnąć po pierwsze miejsce” – mówi ucieszona z sukcesu Wiktoria.

powrót

05.06.2008    Po raz pierwszy „Dzień Szkoły Bez Przemocy”

„Nie zgadzasz się na przemoc  w szkole?
Masz dość bezradności  i milczenia?
Chcesz to wyrazić?
Przyłącz się do nas!”

Takie słowa przez kilka dni zachęcały gimnazjalistów do włączenia się w obchody pierwszego Ogólnopolskiego Dnia Szkoły bez Przemocy. Program społeczny „Szkoła bez przemocy” zainicjowało i prowadzi od wiosny 2006 roku 16 dzienników regionalnych dwóch grup wydawniczych – Media Regionalne i Polskapresse. Od września 2006 do grona Organizatorów dołączyła Fundacja Grupy TP. Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.
Gimnazjum w Laskowej otrzymało w ub.r.szk. certyfikat szkoły bez przemocy, ale i w tym roku nadal realizowany jest w/w program. Finał tegorocznej realizacji zadań przypadł na dzień 5 czerwca – na „Dzień Szkoły bez przemocy" , będący świętem tych wszystkich, którzy nie są obojętni na przemoc i agresję, którzy mają pomysły na skuteczne przeciwdziałanie tym zjawiskom.
W programie obchodów tego dnia znalazły się m.in.: . warsztaty profilaktyczne „List Joli” połączone z mini spektaklem teatralnym „Sąd nad przemocą”, konkurs plastyczny pt. "Przemocy mówimy nie" (wielkie malowanie na asfalcie), a ponadto mecze piłki nożnej o puchar dyrektora szkoły: chłopcy kontra dziewczęta oraz szkoła podstawowa kontra gimnazjum.
Punktualnie o godz. 12.00 uczestnicy obchodów Dnia Szkoły bez Przemocy  wypuścili w niebo czerwone baloniki jako znak odcięcia się od przemocy w szkole, a jednocześnie symbol łączności ze wszystkimi szkołami w Polsce, którym problem agresji i przemocy nie jest obojętny.

Goszcząca w szkole podczas obchodów tego dnia pani wizytator Renata Łuszczek nie szczędziła słów uznania dla wartości wychowawczej warsztatów przeprowadzonych przez uczniów kl. I.
Mamy nadzieję, że dzięki naszym warsztatom znów ktoś w szkole stanie się choć odrobinę lepszy – mówi Rafał  Mazur, uczeń kl. I, jeden z prowadzących warsztaty.

powrót

31.05.2008    Wizyta w "Agorze"

31 maja, w „Agorze” w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych, organizowana przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą”. Prezentację otworzył Jacek Strzemieczny, dyrektor Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Piotr Pacewicz, redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”, którzy przedstawili program Prezentacji, ekspertów, uczestników. Wśród tych ostatnich była również sześcioosobowa reprezentacja uczniów Niepublicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Laskowej.
Gimnazjaliści realizowali w kończącym się roku szkolnym projekt z zakresu Edukacji z Internetem, zatytułowany „Bohaterowie wiecznie żywi”. To właśnie efekty pracy w ramach tego projektu prezentowali w Warszawie.
Uczestniczki i uczestnicy prezentacji mieli okazję obejrzenia stoisk swoich rówieśników, poznania ich projektów i wymiany doświadczeń. Spotkali się też z ekspertem, by  wspólnie omówić działania realizowane w ramach projektu. Wzięli również udział w grze strategicznej, w czasie której mieli okazję poznać inne szkolne grupy realizujące projekty młodzieżowe. Gra –w zamierzeniu organizatorów- ma stać się  inspiracją do podejmowania dalszych działań w programach CEO.
Podczas prezentacji  odbywał się  p
okaz prezentacji multimedialnych i zdjęć z realizacji projektów, występy artystyczne, panel dyskusyjny, podczas którego eksperci dzielili  się swoimi uwagami dotyczącymi projektów młodzieżowych i całej prezentacji. Uczestnicy  rozmawiali także o aktywności młodych ludzi. Panel poprowadziła Alicja Pacewicz, dyrektor CEO ds. Programów i Wydawnictw.
Świetnym miejscem do wyrażenia  opinii, napisania o tym, co podobało się uczestnikom, czego się nauczyli lub po prostu podzielenia się swoimi wrażeniami i odczuciami było „Miejsce wolnego słowa” - specjalnie przygotowana „ścianka”, gdzie każdy uczestnik mógł się „wypowiedzieć”. Gwoździem programu stało się spotkanie z Jurkiem Owsiakiem, którego młodzież przyjęła wręcz owacyjnie.

Wzięliśmy udział w czymś fantastycznym. Zrozumieliśmy, że aktywni naprawdę żyją ciekawiej. Poznaliśmy wielu niezwykle interesujących rówieśników. Jesteśmy pewni, że za rok znów z wieloma z nich będzie dane nam się spotkać, bo chcemy realizować kolejne projekty – mówi Wiktoria Kozak, uczennica kl. I, uczestniczka prezentacji.

powrót

30.05.2008    Finał Gminnego Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego

Podczas „Dnia Otwartego” wręczono nagrody Burmistrza Zatora laureatom Gminnego Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Miej Serce dla Zdrowia” ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu naszej gminy.
Konkurs przeprowadzony został w szkołach w trzech kategoriach wiekowych - poszczególnych kategorii dotyczył inny temat:

 

Szkoły Podstawowe:
1) klasy 0 – III – temat prac: „Wybieram ruch, wybieram zdrowie”
2) klasy IV – VI – temat prac: „Co szkodzi naszemu zdrowiu”

Gimnazjum – klasy I – III – temat prac: „Stop nałogom!”

Wśród laureatów konkursu w kategorii gimnazjum znalazła się nasza uczennica – Wiktoria Kozak z klasy I, która zajęła I miejsce.

Gratulujemy!

 

powrót

29.05.2008    „Trzymaj formę!” – prezentacja projektu

Przez cały rok trwała w Niepublicznym Gimnazjum w Laskowej realizacja programu „Trzymaj formę!”, którego celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
Program realizowany jest metodą projektu, toteż uczniowie dokonali prezentacji działań. Wykonali test Zuhory, by ocenić rozwój swej wydolności fizycznej, a metodą sesji plakatowej zachęcali do systematycznej aktywności ruchowej i badania tętna.
Uczniowie klasy I przygotowali wykład pt. „Czy wiesz, co jesz?” wzbogacony ciekawymi prezentacjami multimedialnymi i samodzielnie wykonanymi pomocami dydaktycznymi o charakterze poglądowym (m.in. piramida zdrowego żywienia, a ich koledzy z klasy III  zaprezentowali przygotowywanie zdrowych kanapek i zaprosili wszystkich do ich degustacji. Trzecioklasiści próbowali również uświadomić uczestnikom prezentacji, że każdy ma wpływ na to,  co je. Uczniowie nauczyli wszystkich, jak opracować zbilansowane jadłospisy i zapoznali z wartościami kalorycznymi różnych produktów. Uczniowie klasy drugiej zadawali zebranym pytanie: „Czy wiesz, co kupujesz?” i uświadamiali zasady bycia świadomym konsumentem, ucząc rozpoznawać najważniejsze elementy etykiety, na które należy zwracać uwagę przy zakupie towarów. Nie zabrakło również podczas  prezentacji zwrócenia uwagi na wpływ nałogów na życie człowieka.

Gimnazjaliści zaprezentowali niezwykle wartościowe widowisko teatralne pt. „Narkomania, czyli rzecz o smutku” oraz zaprosili do obejrzenia wystawy prac plastycznych.
Prezentacja zakończyła się na drodze w Laskowej. Tu właśnie wszyscy uczestnicy wypuścili kolorowe baloniki z hasłami propagującymi zdrowy styl życia, a następnie za pomocą kredy chodnikowej wykonali „zdrową drogę do sklepu”, umieszczając na niej rysunki i hasła promujące prozdrowotne nawyki i aktywny styl życia.
Mamy nadzieję, że ludzie idący do sklepu będą mieć okazję do refleksji nad tym, jak żyją, jak dokonują zakupów, jak się odżywiają. Może nasze działania zmienią choć odrobinę tych, którzy tędy przechodzą- mówi Tomek Całus z klasy I.

powrót

17.05.2008    Powiatowy Przegląd Zespołów Ludowych

18 zespołów spotkało się w Kętach aby rywalizować w 3 kategoriach: chóry i zespoły śpiewacze, zespoły taneczne, zespoły obrzędowe. Był  wśród nich również zespół  „Laskowiacy”, w którym występują gimnazjaliści. Zespół, który zaprezentował „Pieczenie chleba”, zajął II miejsce.

powrót

08.05.2008    Dzień Bibliotekarza

Święto bibliotekarzy stało się okazją do złożenia życzeń kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej – P. Lidii Baluś, którą młodzież zaprosiła na zorganizowany w tym dniu dla młodszych kolegów bal bohaterów książkowych.

Podczas wspaniałej zabawy nie zabrakło licznych konkursów (m.in. na najciekawszy strój oraz prezentację bohatera).

powrót

03.05.2008    Konstytucja 3 Maja - uroczystości w Zatorze

powrót

30.04.2008    „Dniu trzeci Maja, dniu nam święty, hołd ci należy nieść!”

Nie zapomniano o doniosłej majowej rocznicy w Niepublicznym Gimnazjum w Laskowej. Gimnazjaliści wraz z polonistką zaprosili swoich nauczycieli i kolegów z gimnazjum i Szkoły Podstawowej na niecodzienną lekcję historii i patriotyzmu. Wypełniły ją nie tylko słowa zaczerpnięte z podręczników historii, ale także najpiękniejsze strofy poetyckie i fragmenty utworów epickich, upamiętniające  okoliczności, w jakich doszło do uchwalenia Ustawy Rządowej w 1791 roku. Zebrani mieli okazje poznać ludzi, którym nasz naród zawdzięcza ten poważny krok naprzód w dziele reformy państwa oraz niektóre założenia konstytucji. Nie mogło zabraknąć także pięknych i głębokich w swej wymowie pieśni patriotycznych
i religijnych, podkreślających związek rocznicy uchwalenie Konstytucji 3 Maja ze świętem Matki Bożej Królowej Polski, której opiece i władaniu poświęcił Polskę i Polaków przed laty król nasz Jan Kazimierz, składający śluby w katedrze lwowskiej w czasie najazdu szwedzkiego. Pięknym akcentem uroczystości stał się „Polonez” – taniec narodowy odtańczony przez szesnastoosobową grupę gimnazjalistów.

To kolejna już w tym roku lekcja, która uświadamia uczniom, jak bardzo potrzebna jest narodowa pamięć, by móc czuć związek z ojczyzną, by czuć się odpowiedzialnym za jej losy.

  powrót

28-29.04.2008    Zobaczyli, dotknęli, poczuli

 Na zrealizowanie tej nagrody uczniowie Niepublicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Laskowej czekali cztery miesiące. To w grudniu szkoła otrzymała I nagrodę w ogólnopolskim konkursie na najlepszą inicjatywę w dziedzinie edukacji globalnej, organizowanym przez Towarzystwo Demokratyczne Wschód w kategorii „Akcje specjalne” za projekt „Nierówni potrzebują siebie” oraz w kategorii „Scenariusze lekcyjne” za scenariusze lekcji języka polskiego. Nagrodą był dwudniowy pobyt w wiosce afrykańskiej Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego „Młodzi Światu” w Krakowie.

Uczniów powitał niezwykły człowiek – ksiądz Andrzej Gołębiowski, znany kaznodzieja internetowy. Wystarczyło kilka słów księdza Andrzeja, by każdy poczuł się jak u siebie, jak w domu. Również każdy następny ksiądz salezjanin okazywał się niezwykle serdecznym i życzliwym. Ksiądz Bosko mawiał, że wychowanie to sprawa serca. To wielkie serce gospodarzy dane było czuć uczniom podczas każdej chwili pobytu w Krakowie.
Grupie gimnazjalistów towarzyszył z ramienia SWM Piotr Olędzki. To właśnie on zaprowadził młodzież do afrykańskiej wioski. Wszystkich zaskoczył niezwykły widok: autentyczne afrykańskie chaty wkomponowane w miejski krajobraz. Miejsce na ognisko, wokół pieńki, na których można usiąść. Już pierwsze spotkanie przy ognisku wywołuje niecodzienne wrażenia. Czuje się wzajemną bliskość, bezpieczeństwo i radość z bycia razem.

Podczas pobytu w wiosce nie było czasu na nudę. Wioska jest bowiem miejscem, w którym łącząc zabawę z nauka, młodzież mogła poznać problemy państw Afryki. Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu” w oparciu o Milenijne Cele Rozwoju zaserwował uczniom warsztaty, gry edukacyjne, które przybliżyły im nie tylko problemy Czarnego Lądu. Gimnazjaliści wzięli udział w warsztatach z robienia batików oraz zapoznali się z problemami globalnymi. Posłużyły temu niezwykle ciekawe warsztaty oraz projekcja filmu. Ciekawe gry i zabawy pozwoliły uczniom zrozumieć idee wolontariatu oraz problemy uchodźców. Uczniowie mogli – oprócz warsztatów - wziąć udział w lepieniu chaty afrykańskiej, co okazało się niezwykłą frajdą.
Gwoździem programu wycieczki stało się spotkanie z księdzem Eugeniuszem Wnękiem, który od 20 lat pracuje jako misjonarz w Zambii. Ks. Eugeniusz z niezwykłą swadą opowiadał młodzieży o życiu w Afryce, zajęciach mieszkańców, ich zwyczajach, tradycjach, ale również o problemach, z którymi borykają się mieszkańcy Czarnego Lądu.

Wiele słyszałam o Afryce, czytałam fragmenty „Hebanu”, ale tutaj, w ghanijskiej wiosce poczułam Afrykę naprawdę – mówi Ania Żelech z kl. III.

Potrzebny był wszystkim ten pobyt. Pozwolił on na oderwanie się od codzienności, na zwolnienie tempa, doświadczenie bogactwa kulturowego Czarnego Lądu, zanurzenie się w problemy innych ludzi oraz przemyślenie swojego miejsca
w świecie, swoich możliwości niesienia pomocy tam, gdzie jest ona potrzebna. Był to z całą pewnością wartościowo przeżyty czas dla wszystkich, a w sposób szczególny dla członków powstałego niedawno przy gimnazjum Koła Wolontariatu.

  powrót

04.2008    Egzamin gimnazjalny

Piętnastu tegorocznych trzecioklasistów przystąpiło do egzaminu gimnazjalnego. Są to:

 1. Jakub Brańka
 2. Karolina Całus
 3. Edyta Czopek
 4. Marta Gawełko
 5. Mirosław Jakubowski
 6. Tomasz Kajdas
 7. Artur Kluska
 8. Beata Kolec
 9. Przemysław Łabaj
 10. Józef Mąsiorski
 11. Michał Mostowik
 12. Rafał Stanaszek
 13. Sławomir Stanek
 14. Rafał Zemła
 15. Anna Żelech

Przed rozpoczęciem egzaminu uczniowie złożyli pamiątkowe podpisy pod tarczami szkoły, a następnie zebrali się na wspólnej modlitwie przy popiersiu Patrona szkoły.

 powrót

04.2008    Dostrzeżone talenty

Przez dwa dni trwały przesłuchania solistów i zespołów w ramach XXI Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych
i Tanecznych  „Talenty Małopolski 2008” w Nowym Targu. Na scenie zaprezentowały się 194 podmioty wykonawcze,
tj. ok. 1400 uczestników. Jury wysoko oceniło poziom artystyczny finalistów, zarówno pod względem warsztatowym jak
i interpretatorsko – kreatywnym, a także realizacje ciekawych form choreograficznych i estetykę układów scenicznych.  Wśród wysoko ocenionych, dostrzeżonych talentów, znalazła się także grupa taneczna „Laskowiacy” przygotowana przez Lindę Balonek. Grupa ta – składająca się z uczniów Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Laskowej zdobyła II miejsce, prezentując niezwykle barwne i żywe widowisko taneczne pt. „Afryka”.
Warto podkreślić, że wspomniana wcześniej L. Balonek jest nie tylko pomysłodawcą i choreografem układu, ale również projektantem wykonawcą pięknych, widowiskowych strojów. To nie pierwszy sukces tego instruktora i jej podopiecznych, ale pierwszy w skali wojewódzkiej.

Młodej grupie tanecznej życzymy wielu jeszcze podobnych sukcesów, a instruktorowi – mnóstwa ciekawych pomysłów.

 powrót

25.04.2008    Do szkoły ekologii marsz!

Dzień Ziemi w Niepublicznym Gimnazjum w Laskowej upłynął pod znakiem intensywnej edukacji ekologicznej. Jako formę przekazu gimnazjaliści pod opieką Bernadetty Knapik wybrali tym razem teatr. Tomek Żak, Tomek Jakubowski, Ania Brandys, Kasia Świerguła, Ania Brańka i Ania Książek z klasy II przygotowali „Rzecz o recyklingu” – sztukę inspirowaną  inspirowaną ,,Dziadami" Adama Mickiewicza. Przekonywali wskazując na ogromną stertę śmieci:

,,Darmo żebrzą, darmo płaczą.
My tu czarnym korowodem
Sowy, kruki i puchacze
My obrońcy środowiska
Dobrze wiemy winni złego..."

Następnie Wiktoria Kozak, Marzenka Stawowiak, Kornelia Lichańska, Rafał Mazur, Tomek Całus, Marysia Świerguła i Magda Kowalcze z kl.I. przedstawili mowy obrończe człowieka przed trybunałem ekologicznym. Nie zdały się one jednak na wiele. Sąd orzekł jednomyślnie, że:

,,Człowiek jest częścią przyrody i nie może o tym zapomnieć!".

Werdykt sądu okazał się - mimo wszystko-  bardzo łagodny. Brzmiał on:

,,Kieruje się człowieka na wykształcenie u niego sumienia ekologicznego do szkoły ekologii".

Po tej niecodziennej lekcji ekologii podsumowano konkursy szkolne i wręczono nagrody laureatom. W zbiórce surowców wtórnych, podczas której zebrano: 355 kg makulatury, 17 kg puszek aluminiowych i 56,5 kg butelek plastikowych zwyciężyli:

I miejsce Ania Brandys z kl.II. - 37,61 zł
II miejsce Michał Bartel z kl.I. - 23,59 zł
III miejsce Lidia Stanek z kl. II. - 9,48 zł.

Przyznano również nagrody w  konkursie plastycznym (Ania Brandys z kl.II. otrzymała wyróżnienie) oraz  literackim (wyróżnienie dla Kasi Świerguły z kl.II).

  powrót

14.04.2008    „Pamiętać - oto nasze zadanie”

Z okazji Światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia uczniowie Niepublicznego Gimnazjum z Laskowej spotkali się na uroczystym apelu szkolnym, pragnąc uczcić pamięć pomordowanych w Katyniu, Kozielsku, Staszkowie, Miednoje.  Zaprosili na ten apel swych nauczycieli i kolegów ze Szkoły Podstawowej. Ta niecodzienna lekcja historii prowadzona przez gimnazjalistów na tle sugestywnej dekoracji pozwoliła jednym poznać rozmiary tego najkrwawszego zbiorowego przestępstwa, a innym usystematyzować posiadaną już na ten temat wiedzę. Głos zabrali historycy, przybliżając dramatyczne wydarzenia, liczbę bestialsko pomordowanych oraz świadkowie tamtych dni (m. in. ks. prałat Zdzisław Peszkowski – autor „Pamięci Golgoty Wschodu), dzięki którym uczestnicy apelu mogli zrozumieć, że „są zbrodnie, które nie ulegają przedawnieniu. Są doświadczenia, których nie wolno zapomnieć, bo są lekcją przyszłości.” W końcowej części spotkaniu głos zabrali poeci, opowiadając w przejmującej formie o okrucieństwie zbrodni katyńskiej. To właśnie oni najpełniej uświadomili zebranym, że „pamięć nie dała się zabić.” Młodzież, świadoma tego, iż pamiętać to jej główne zadanie, uczciła minutą ciszy tych, których zamordowano w katyńskim lesie.

W dniu tym gimnazjaliści wracali jeszcze do wystawki tematycznej. To tu odbywały się dziś lekcje języka polskiego, na których młodzież analizowała utwory poetyckie i omawiała wstrząsające zdjęcia dokumentalne.
Potrzeba takich lekcji, takich spotkań, bo tylko pamięć narodowa może zapewnić budowanie mocnych związków uczuciowych z Ojczyzną.

  powrót

07.04.2008    Światowy Dzień Zdrowia

„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie,
Jako smakujesz, aż się zepsujesz.”

 O tym, że zdrowie jest najcenniejszym darem, wiedzą najlepiej ci, którzy je stracili.  Dlatego też tak ważną sprawą jest mówienie o nim, zwłaszcza tym, którzy czasem nie zdają sobie sprawy, jak łatwo można ten dar utracić. Dobrą ku temu okazją jest –z całą pewnością- świętowany co roku Światowy Dzień Zdrowia. Nie przeszedł ten dzień bez echa w szkołach w Laskowej. Wszyscy uczniowie wzięli udział w konkursie wiedzy o zdrowiu (laureatka- Marzena Stawowiak, kl.I) oraz w konkursie plastycznym (laureaci: Weronika Śmiech, Tomasz Całus – kl. I).
Po konkursowych zmaganiach SK PCK wraz z opiekunką p. Aleksandrą Wanat zaprosiło wszystkich na krótki program, podczas którego w humorystyczny sposób przedstawili najważniejsze zasady zdrowego stylu życia.
Program w wykonaniu młodszych kolegów przypomniał mi, że dbać o siebie . Nie tylko zdrowo się odżywiać, spędzać czas aktywnie, ale także odpowiednio się ubierać – mówi Karolina Całus z kl. III.
Najwięcej wrażeń tego dnia dostarczyło gimnazjalistkom  spotkanie pt. "Od dziewczynki do kobiety". Prowadziła je konsultantka firmy Johnson. Wśród tematów podjętych podczas spotkania znalazły się problemy dojrzewania, chorób, higieny itp.

Dzięki tym zajęciom wiele dowiedziałyśmy się, np. o konieczności robienia różnych badań, które pozwolą wykryć rozpowszechnionego raka piersi. Otrzymałyśmy także broszury, które podejmują interesującą nas problematykę. Uważam, że takie zajęcia są z pewnością potrzebne, bo istnieje potrzeba rozmawiania o problemach, które nas nurtują – mówi Beata Kolec z kl. III.

W naszym kraju nie ma zbyt dobrych tradycji, jeśli chodzi o dbałość i odpowiedzialność za swoje zdrowie, dlatego warto mówić o takich sprawach, jak profilaktyka, zapobieganie, odpowiedzialność.

 powrót

02.04.2008    Kolejna książka na kolejną rocznicę

Już trzy lata dzielą nas od dnia, w którym rozmodleni i pełni smutku towarzyszyliśmy naszemu kochanemu Ojcu Świętemu w Jego ostatnich  godzinach życia. Trzy lata od dnia, który połączył ludzi na całym świecie w cichej modlitwie… Ale też trzy lata, od dnia wielkich emocji, głębokich przeżyć, które ewokowały niejako składanie najróżniejszych  deklaracji, dotyczących zmiany naszego życia na lepsze. Skłóceni ze sobą kibice różnych drużyn wymieniali się szalikami i deklarowali wieczną przyjaźń. Uczniowie Niepublicznego Gimnazjum w Laskowej obiecywali, że będą wypływać na głębię swych możliwości, że będą od siebie wymagać, nawet gdyby inni nie wymagali… Co pozostało z tamtych deklaracji?
Na to pytanie gimnazjaliści z Laskowej poszukiwali odpowiedzi podczas uroczystych obchodów 3. rocznicy śmierci Patrona swojej szkoły. Rozpoczęły się one w godzinach porannych. Starsi uczniowie zaprosili swych kolegów ze Szkoły Podstawowej na multimedialną lekcję pt. „Wspomnienie o Janie Pawle II”. Przed samym południem wszyscy zgromadzili się przy popiersiu Patrona na wspólną modlitwę. Tuż po niej był czas na osobistą refleksję. Uczniowie gimnazjum zastanawiali się, ile warte były ich  deklaracje składane trzy lata temu? Ile warte były słowa wypowiadane podczas uroczystości ślubowania? Na specjalnie przygotowanych kokardkach pisali swoje krótkie listy do Patrona: „Szukałeś mnie... Oto jestem.” Niektórzy dodawali: jestem znów taki sam jak trzy lata temu, dwa, rok… Nie udało mi się nic w sobie zmienić… Przepraszali. Dziękowali również za odnalezione w nauczaniu Jana Pawła II drogowskazy, za przykład, który dawał całym życiem. Każdy w ciszy i skupieniu zawieszał swą kokardkę tuż przy popiersiu Patrona. „To była taka niezwykle osobista chwila z Patronem” – mówi Karolina Całus z kl. III.
Po tej niecodziennej lekcji wychowawczej przyszedł czas na dar dla Ojca Świętego. Wzorem ubiegłego roku gimnazjaliści urządzili maraton czytelniczy. „To nie do wiary, że w ciągu kilku godzin można przeczytać ponad stustronicową książkę” – mówi jeden z uczestników maratonu. Tym razem do głośnej lektury wybrano „Gesty Jana Pawła II”  Janusza Poniewierskiego. Dzięki książce młodzież poznała Patrona jako człowieka „który mówił nie tylko słowem, ale i gestem.” Uczestnicy czytelniczego maratonu mieli okazję zrozumieć, że „pozornie nieistotne gesty, jak choćby włożenie indiańskiego pióropusza czy położenie ręki na ramieniu drugiego człowieka, mogą mieć głębokie znaczenie.” Tuż po maratonie młodzież wraz z nauczycielami w
ysłała sms-y o treści JAN PAWEŁ II na numer 722 70, zapalając w ten sposób  "Znicz Pamięci" i wspierając "Dzieło Nowej Ewangelizacji Jana Pawła II przez media".

Obchody trzeciej  rocznicy śmierci Jana Pawła II zakończyły się w godzinach wieczornych. Młodzież gimnazjalna wzięła udział we Mszy św., po której zaprosiła nauczycieli, rodziców i mieszkańców wiosek na program słowno – muzyczny oraz prezentację multimedialną. Była to okazja, by przywołane wspomnienia pozwoliły zanurzyć się w samych sobie 
i jednocześnie zagłębić się w świętości życia Patrona. W godzinie śmierci umiłowanego Jana Pawła II trwaliśmy wszyscy połączeni głęboką modlitwą wdzięczności za to, że dane było nam żyć w tym samym czasie.
To był niezwykły dzień. Znów widzieliśmy
Jego postać, słyszeliśmy głos, mieliśmy wrażenie, że uśmiecha się do nas
i przynagla, by nie tracić czasu, by stawać się lepszymi…

 powrót

01.04.2008    Gimnazjaliści na Targach Edukacyjnych

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku  uczniowie naszego gimnazjum udali się na IX Powiatowe Targi Edukacyjne, jakie odbyły się w Oświęcimskim Centrum Kultury. Młodzież miała okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych.
Targi edukacyjne są znakomitą okazją do prezentacji bogatej oferty powiatowych szkół ponadgimnazjalnych, jak
i placówek oświatowych. Według opinii gimnazjalistówudział w tej imprezie z całą pewnością  przyczynia się do podejmowanych przez nich wyborów, dotyczących dalszych kierunków ich kształcenia. Młodzież podkreśla, iż skupienie
w jednym miejscu wielu ofert, zachęcających do kontynuowania edukacji, przyczynia się do bardziej przemyślanych wyborów. W podejmowaniu decyzji ma dla nich także znaczenie osobista rozmowa z uczniami poszczególnych szkół
.

Już dziś życzymy naszym uczniom trafnych decyzji w podejmowaniu wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

 powrót

19.03.2008    Finał EzI

Czy każda impreza musi mieć szczegółowy scenariusz, by należała do udanych? Okazuje się, że niekoniecznie. Przekonali się o tym uczestnicy publicznej prezentacji projektu edukacyjnego zatytułowanego „Bohaterowie wiecznie żywi”, na którą zaprosili uczniowie klasy I i II Niepublicznego Gimnazjum w Laskowej. Prezentacja miała bowiem po części charakter happeningu.

Salę gimnastyczną, na której odbywała się prezentacja, podzielono na trzy sektory. Środkowy zajęli wszyscy zaproszeni na prezentację (goście, nauczyciele, uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjaliści). Jakież było ich zdziwienie, gdy –wchodząc na salę - zobaczyli zastygłe w bezruchu postacie, wypełniające prawą część sali. Narcyz, zapatrzony w swe odbicie, nie podniósł oczu. Syzyf pochłonięty był wtaczaniem głazu na górę, a przerażona Niobe tuliła do siebie swą córkę.  Prometeusz dumnie wznosił swą pochodnię, a Nike – miecz. Afrodyta urzekła wszystkich swym wdziękiem. Odys – rozbitek, dzierżąc w dłoni wiosło, patrzył z tęsknotą w dal, podobnie jak Orfeusz, który bezwiednie trzymał w ręce kitarę. Ukryty na drugim planie Kain – jedyny przedstawiciel bohaterów Biblii -starał się nieudolnie ukryć narzędzie zbrodni. Widok ten sprawiał wrażenie, jakby czas się zatrzymał.
Postacie jednak bardzo szybko „ożyły”. Stało się to za sprawą wciągniętych w zabawę młodszych kolegów, którzy wcielali się w rolę reporterów, wędrujących po antycznym świecie. Każdy z nich mógł przeprowadzić krótki wywiad z bohaterami. To włączenie odbiorców w akt artystyczny, który rozgrywał się na ich oczach był dla nich samych świetną zabawą, dla uczestników projektu stał się natomiast sprawdzianem wiedzy o bohaterach, o których zgłębiali wiedzę przez ostatnie tygodnie. Ich wypowiedzi dopełniały koleżanki, które zajęły miejsce w saloniku poetyckim. I tu wszystkim rządził przypadek, gdyż do końca nikt nie był pewien, kto zostanie „wyrwany” do publicznej prezentacji tekstu poetyckiego.
Ta pierwsza część prezentacji pozwoliła poznać wybrane postacie. W finale zebrani mieli okazję zobaczyć fragment tragedii Ajschylosa „Prometeusz w okowach”.

Wszystkich zebranych intrygował także ustawiony w lewym sektorze rzutnik multimedialny, laptop i ekran.
Okazało się, że to czeka na drugą część prezentacji, którą stanowił premierowy pokaz witryny internetowej, która – co jest nadzieją jej twórców, uczestników projektu- stanie się świetną pomocą dydaktyczną. Gimnazjaliści zgromadzili na niej podstawowe informacje o wybranych postaciach mitologicznych i biblijnych. Ukazali ponadto, jak te postacie żyją
w twórczości poetów, prozaików,  dramaturgów, malarzy i kompozytorów. Nie zabrakło na stronie internetowej analizy
i interpretacji wybranych utworów, opisów obrazów oraz rozprawek, w których uczniowie udowadniają żywotność prezentowanych postaci. Osobny rozdział witryny, która już wkrótce będzie ogólnie dostępna, stanowi twórczość literacka i plastyczna gimnazjalistów. Zebrani oglądali prezentowaną witrynę z nieukrywanym podziwem.

Istotnym punktem prezentacji projektu stało się podsumowanie pracy uczniów i wręczenie nagród książkowych tym, którzy wyróżnili się zaangażowaniem, solidnością, terminowością, a ich prace wysoką wartością merytoryczną
i estetyczną. Najwyższą ocenę i najcenniejszą nagrodę uzyskała uczennica klasy I – Wiktoria Kozak. Druga nagroda przypadła w udziale Karolinie Włodarskiej (również z kl. I), trzecia – Lidii Stanek (kl. II) za rzetelność i terminowość. Wyróżnienia otrzymali: Anna Brańka, Tomasz Jakubowski (z kl. II) oraz Weronika Śmiech i Marzena Stawowiak (z kl. I). Po prezentacji zebrani długo jeszcze oglądali wystawę prac plastycznych uczniów, wystawę dzieł malarskich oraz wystawę literacką. Na koniec uczestnicy projektu zaprosili gości na poczęstunek. Nie mogło – rzecz jasna- zabraknąć  ryby po grecku i tropikalnych owoców.

To pierwszy z projektów edukacyjnych, realizowanych na taką skalę. Warto podejmować trud pracy tą metodą , bo korzyści są ogromne. Uczestnicy uczą się planowania i organizacji pracy, poszukiwania i selekcjonowania informacji
i wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych.
Praca tą metodą kształci umiejętność pracy w zespole, uczy odpowiedzialności i samodyscypliny. Jest także świetną okazją do integracji zespołów klasowych.

 powrót

11.03.2008    Dzień Kobiet

Z okazji  Święta Kobiet uczniowie gimnazjum zaprosili wszystkie przedstawicielki płci pięknej na uroczystą akademię
z okazji ich święta.
Zebranych na sali powitała –ku zdumieniu wszystkich- TV Laskowa, która na tę szczególną okazję przygotowała równie niecodzienny program. W rolę telewizyjnego spikera, gospodarza zatorskiej telewizji wcielił się Tomasz Jakubowski. W programie znalazły się m.in. wiadomości z kraju i ze świata, w których prezenter Marek Turczok ( Rafał Zemła ) poinformował odbiorców o niezwykłych rekordach polskich kobiet oraz przedstawił najnowsze wynalazki w dziedzinie techniki, które z całą pewnością ułatwią życie słabej płci (łóżko samo budzące śpiochów i siatki z zakupami, które same się poniosą). Po serwisie informacyjnym przyszedł czas na przegląd sportowy. Seweryn Babiarz (Mirek Jakubowski  ) z niezwykłą swadą opowiadał o ostatnich wyczynach sportowych pań z naszej szkoły w siatkówce (noszenie zakupów), koszykówce (sprzątanie śmieci) oraz zapasach (oczywiście tych na zimę). Nie zabrakło w programie filmu popularnonaukowego, mówiącego o genezie płci pięknej. Stała się nim prezentacja multimedialna, na którą złożyły się obrazy największych mistrzów, fotografie, gify, wspaniale dobrana muzyka, fragmenty „Pamiętników Adama i Ewy” Marka Twaina i piękne wiersze. Najwięcej emocji wzbudził jednak koncert życzeń prowadzony przez Agatę Młyńską
( Rafał Zemła ). Na scenie (na żywo!) zaprezentował się kwartet „Ich czworo” (Jakub BrańkaStanaszek, Tomasz Kajdas
i Mirosław Jakubowski) oraz zespół „Disco Laskowa Boys” ze swym największym przebojem „Polskie dziewczyny”.

Artystyczne popisy w wykonaniu nieco brzydszej płci przeszły najśmielsze oczekiwania odbiorców i zostały przyjęte wręcz owacyjnie. Telewizyjni redaktorzy do swojego programu dołączyli także serdeczne życzenia i słodki poczęstunek dla wszystkich Pań i Koleżanek.

powrót

07.03.2008    Nietypowy projekt edukacyjny

Już od listopada trwa Edukacja z Internetem dla nauczycieli (EzI). Jest to  wspólne przedsięwzięcie Fundacji Grupy TP
i Centrum Edukacji Obywatelskiej skierowane do nauczycieli gimnazjów należących do programu Szkoła Bez Przemocy. W ramach przedsięwzięcia przygotowano 9 kursów internetowych wprowadzających techniki informatyczne do projektów uczniowskich realizowanych w ramach lekcji matematyki, fizyki, języka polskiego, biologii, wiedzy o społeczeństwie, historii, geografii, języków obcych oraz chemii. Szkolenia przebiega w ośmiu modułach i trwa do maja 2008 roku.

Pierwsze moduły kursu służyły przede wszystkim poznaniu podstawowych narzędzi informatycznych odpowiednich do zastosowania w przedmiotowych projektach uczniowskich. Kolejny etap kursu wymaga udziału uczniów. To wspólnie z nimi nauczyciel wymyśla i realizują projekt przedmiotowy z zastosowaniem technik informatycznych. Efektem końcowym tych działań jest publikacja projektu w Internecie tak, by umożliwić poznanie efektów pracy jak najszerszym kręgom zainteresowanych.
Uczestnicy kursów pracujący w małych grupach nauczycieli tego samego przedmiotu i mają zapewnioną opiekę moderatorów - doradców w kwestiach merytorycznych i technicznych. Moderatorami są nauczyciele tego samego przedmiotu, co uczestnicy grupy, którzy w początkowej fazie realizacji projektu zostali przeszkoleni do pracy w EzI.
Kursy te  nie polegają  tylko na korzystaniu z wiedzy przekazywanej drogą interntową, ale przede wszystkim na zastosowaniu wiedzy we własnej pracy i na wymianie doświadczeń w grupie szkoleniowej.
Uczniowie Niepublicznego Gimnazjum w Laskowej już w czasie ferii zaczęli przygotowania do realizacji projektu edukacyjnego, zaproponowanego im przez nauczyciela języka polskiego – S. Balonek, uczestniczącą
w tym kursie.

W chwili obecnej prace nad projektem dobiegają końca. Efektem wielogodzinnych prac uczniów będzie witryna internetowa zatytułowana „Bohaterowie wiecznie żywi”. Wybór tematu nie był przypadkowy. Mitologia i Biblia –jako źródła kultury europejskiej- stanowią niewyczerpalny skarbiec wzorów osobowych i postaw, a jednocześnie są niewyczerpującym się źródłem inspiracji.
Uczestnicy projektu zgromadzili informacje o bohaterach mitologicznych i biblijnych oraz ukazali żywotność tych postaci
w literaturze i sztuce kolejnych epok. Przygotowywaną witrynę wypełniają wiersze i obrazy mistrzów z ich analizą
i interpretacją, utwory muzyczne, fragmenty filmów oraz twórczość literacka, plastyczna i teatralna uczniów.
Ta niezwykła przygoda uczniów z Internetem i wieloma nowymi programami zakończy się uroczyście 19 marca. Na ten dzień zaplanowano uroczystą prezentację projektu, na którą już dziś serdecznie wszystkich zapraszamy.

powrót

22.02.2008    Dzień Myśli Braterskiej

"MOŻESZ GROMADZIĆ PRZERÓŻNE SKARBY, ALE NAJCENNIEJSZĄ RZECZĄ JEST PRAWDZIWY PRZYJACIEL..."

Jakże rzadko zastanawiamy się nad tym, czym jest prawdziwa przyjaźń, jak ją pielęgnować, umacniać. A przecież serdecznych przyjaciół mamy w życiu niewielu. A jeśli już są, to trwają przy nas przez całe życie. Są naszymi powiernikami, oparciem w trudnych chwilach, zjawiają się zawsze wtedy, gdy najbardziej ich potrzebujemy. A. Saint – Exupery pisał, że „nawet w obliczu śmierci przyjemna jest świadomość posiadania przyjaciela.”
Nad tą bezcenną wartością mieli okazję zastanowić się głębiej uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej w Laskowej
w Dniu Myśli Braterskiej. To – co prawda - stary skautowy zwyczaj, ale jest to niepowtarzalna okazja, by zatrzymać się
w tym pędzącym świecie i pomyśleć głębiej nad tym, co naprawdę ważne.

Pierwszą w tym dniu lekcję „poprowadził” najwybitniejszy nauczyciel i wychowawca naszych czasów – Jan Paweł II. Uczniowie mieli okazję obejrzeć film dokumentalny pt. „Jan Paweł II i jego przyjaciel”- opowieść o przyjaźni dwóch chłopców: niegdyś Lolka i Jurka, później Papieża Jana Pawła II i żydowskiego mieszkańca Wadowic, mieszkającego
w Rzymie emerytowanego inżyniera Jerzego Klugera. Film pozwolił zrozumieć młodzieży, że prawdziwa przyjaźń jest
w stanie pokonać wszystko: różnice wyznań, wojenną zawieruchę i czas.
Po tym –niezwykle wzruszającym wprowadzeniu- uczniowie wzięli udział w zajęciach warsztatowych. Rozpoczęło je „Sympozjum naukowe” z udziałem filozofów, psychologów, biblistów, socjologów i literaturoznawców. W role te wcielili się pierwszo- i drugoklasiści. Próbowali oni znaleźć odpowiedź na pytanie, czym jest przyjaźń i jak można ją określić? Następna faza warsztatów to twórcza praca. Zadanie „Parasol” pozwoliło uczestnikom zgromadzić to wszystko, co może zagrażać przyjaźni oraz to, co ją umacnia i chroni.
Redagowanie „dekalogu przyjaźni” było jednocześnie okazją do refleksji nad własnym postępowaniem, podobnie zresztą jak tworzenie „portretu idealnego przyjaciela”.
Na podsumowanie zajęć uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną przygotowaną przez gimnazjalistów i program słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów ze szkoły podstawowej.
Niezwykle wzruszającym momentem stało się zakończenie spotkania. Zgromadzeni w dużym kręgu wszyscy uczniowie
i nauczyciele przekazywali sobie z rąk do rąk małe serduszko, nie szczędząc sobie przy tym słów serdeczności.

To było niezwykle ważne spotkanie. Dorastanie przecież, jak to pięknie pisał Erikson, to czas „poszukiwań czegoś lub kogoś, co okazałoby się prawdziwe, trwałe i niezmienne. To poszukiwanie ludzi i idei, którym można by okazać wierność, ludzi i idei, w których służbie wydawałoby się wartościowym dowodzenie sobie swej wiarygodności.” Pełne i autentyczne oddanie się drugiej osobie jest możliwe dopiero wtedy, gdy ten, kto angażuje siebie, odnajduje własną tożsamość. STAJE SIĘ DOJRZAŁY EMOCJONALNIE, zdolny do ponoszenia odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale i za drugiego człowieka. To właśnie próbowali zrozumieć uczestnicy warsztatów.

powrót

16.02.2008    Ciekawe spotkanie

Każdy z nas lubi dobrze wyglądać. Świadomość własnej atrakcyjności dodaje nam pewności siebie, przebojowości, wiary we własne siły i umiejętności. Dlatego też odnotowuje się coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu kosmetyki oraz pielęgnacji zdrowia i urody, ale również coraz większe zainteresowanie możliwością zdobycia kwalifikacji do pracy w tej dziedzinie.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów gimnazjum
w Laskowej tą dziedziną edukacji pedagog szkolny – Zofia Śmiech – Madej - zorganizowała dla nich spotkanie o charakterze zawodoznawczym. Spotkanie prowadził gość specjalny – kwalifikowana kosmetyczka, właścicielka zakładu kosmetycznego – Jadwiga Zając.
Pani Zając zapoznała gimnazjalistów z sytuacją na rynku kosmetycznym podkreślając, że należy on do najbardziej dynamicznych zarówno w naszym kraju jak i na świecie. Zewnętrznym przejawem tej dynamiki jest ustawiczny wzrost liczby gabinetów kosmetycznych, salonów odnowy biologicznej, fitness klubów, których pojawianie się jest odpowiedzią na zainteresowanie tego typu usługami. Stąd też duże zapotrzebowanie na fachowców w tej dziedzinie.

Podczas spotkania uczniowie poznali tajniki tego zawodu oraz predyspozycje, jakie musi posiadać człowiek decydujący się na pracę w tej dziedzinie. Pani Zając uświadomiła uczniom, że niezwykle istotnym jest, by osoby chętne do pracy w tym zawodzie posiadały nie tylko doskonałe umiejętności manualne potrzebne wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, ale potrafiły pełnić funkcję edukatora zachowań i stylu życia sprzyjającego zdrowiu fizycznemu i psychicznemu i promować takie wzorce zachowań, które dają szansę na wydłużenie średniego czasu życia. Stąd też potrzeba dobrego przygotowania do pracy młodych tym zawodzie. Pani Zając przedstawiła uczniom ofertę edukacyjną, prezentując szkoły średnie, policealne oraz uczelnie wyższe.
Wiele młodych dziewcząt marzy o zawodzie kosmetyczki. W branży kosmetycznej pracują głównie kobiety, ale sporadycznie zdarzają się mężczyźni. Przykłady znanych na całym świecie mężczyzn - kosmetologów, wizażystów, kreatorów mody pokazują, że potrafią być oni specami w tej dziedzinie. Dlatego też w zorganizowanym spotkaniu wzięli udział wszyscy trzecioklasiści.

powrót

14.02.2008    Walentynki

Jak co roku w dniu 14 lutego, w Walentynki, w naszej szkole było niezwykle miło, a to dlatego, że ten dzień to święto zakochanych i przyjaciół. Chłopcy z klasy III, jak zwykle, przygotowali na tę okazję kabaret. Był to niezwykle zabawny spektakl, wzorowany na „Titanicu”, poprzedzony równie komicznym wstępem "Popołudnie pod sosenką". Rozbawili wszystkich do łez. Koledzy ze szkoły podstawowej zaprosili natomiast wszystkich do Walentynkowego Konkursu Międzyklasowego. Złożyły się nań różnorodne konkurencje m.in na najpiękniej namalowaną kartkę walentynkową. Bezkonkurencyjni okazali się trzecioklasiści.
Na koniec przyszła chwila, na która każdy czekał z utęsknieniem, a mianowice rozdanie Walentynek. W tym roku było ich baaardzo dużo (widać że kochamy się w tej naszej małej szkółce). W stercie karteczek nie zabrakło też walentynek dla naszych kochanych nauczycieli.

Ania Żelech

 powrót

02.02.2008    Wieczór Papieski

W święto Ofiarowania Pańskiego Kościół dziękuje Panu Bogu za dar życia poświęconego w szczególny sposób Panu Bogu. Ojciec Święty Jan Paweł II mówił do nas 10 lat temu: „Żywię także nadzieję, że obchody «Dnia Życia Konsekrowanego», który ustanowiłem w tym roku, będą okazją do poznawania przez duchowieństwo i wiernych piękna drogi rad ewangelicznych, wyrażania Bogu wdzięczności za ten dar i rozwijania duszpasterstwa powołań”.
Gromadząc się na spotkaniu podczas kolejnego Wieczoru z Janem Pawłem II gimnazjaliści i licznie zgromadzeni mieszkańcy naszych wiosek próbowali zgłębiać piękno życia konsekrowanego i wspomagać modlitwą wszystkich wezwanych na tę drogę. Spotkanie to pozwoliło uświadomić sobie wszystkim zebranym, że j
eszcze niedawno mówiąc o „powołaniu” mieliśmy na myśli niemal wyłącznie księży i siostry zakonne. Dziś lepiej uświadamiamy sobie, że każdy człowiek jest powołany i wybrany przez Boga, a każdy chrześcijanin poświęcony Bogu i wezwany do naśladowania Chrystusa. Każdy chrześcijanin jest osobą konsekrowaną, poświęconą Panu Bogu poprzez sakramenty chrztu i bierzmowania.
W ten niezwykły wieczór Jan Paweł II postawił przed zebranymi „Maryję – pierwszą konsekrowaną”, która winna być „wzorem otwarcia się na dar Boży i przyjęcia łaski przez człowieka, wzorem całkowitego oddania się Bogu nade wszystko umiłowanemu.”
Kolejny wieczór z Patronem wypełniły rozważania Jego słów, których wymowę pogłębiała specjalnie na tę okazję przygotowana prezentacja multimedialna oraz wspólna modlitwa i śpiew, które zawsze tak bardzo zbliżają zebranych.

 powrót

18, 19, 27.01.2008    Podwójny sukces

Dwudziestu sześciu uczniów Niepublicznego Gimnazjum, członków Koła Teatralnego działającego w ramach programu rozwojowego „Super Szkoła” ma za sobą trzydniowy maraton jasełkowy. Po raz pierwszy młodzi aktorzy zaprezentowali swoje widowisko zatytułowane „Nie tylko w Betlejem” 18 stycznia podczas XV Regionalnego Przeglądu Zespołów Jasełkowych w Andrychowie. Dzień później gimnazjaliści stanęli do rywalizacji ze swymi kolegami z całej gminy podczas III Gminnego Przeglądu Widowisk Jasełkowych organizowanych przez Ośrodek Kultury w Zatorze. W niedzielę uczniowie gimnazjum wystąpili aż dwukrotnie: najpierw umilili niedzielne popołudnie mieszkańcom okolicznych wiosek,
a w sposób szczególny babciom i dziadkom, których goszczone w szkole w przededniu ich święta. W godzinach wieczornych młodzi artyści ponownie zaprezentowali się na scenie Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, gdzie zostali zaproszeni na koncert laureatów.

Długotrwałe przygotowania, żmudne ćwiczenia dykcyjne, intonacyjne, choreograficzne przyniosły zaskakujące efekty: gimnazjaliści sięgnęli po najwyższe trofea. Podczas obu przeglądów zdobyli pierwsze miejsca! Należy podkreślić, że tradycja widowisk jasełkowych w szkole w Laskowej liczy już sobie 30 lat. Z reguły były to widowiska mocno osadzone
w tradycji religijnej. Tegoroczne, jubileuszowe, przygotowane przez 2/3 uczniów gimnazjum, należy zaliczyć do prawie rewolucyjnych. Mocno uwspółcześnione, ale osadzone w tradycji, niosły jednak głębokie przesłanie: nie tylko w Betlejem nie znalazło się miejsce dla Jezusa; brak go i dziś w naszym współczesnym świecie, w którym tak dużo ludzi, a czasami tak trudno o człowieka. A przecież poprzez swoje narodzenie Chrystus pragnie uleczyć nasze serca swoją miłością. Chce, aby życzliwość, miłość, radość i pokój zawsze królowały w naszych sercach. 
Należy wierzyć, że radość z odniesionych sukcesów nie przesłoni młodym aktorom nauk moralnych, które podczas tego trzydniowego maratonu przekazywali innym prezentując prawie profesjonalne widowisko jasełkowe. Mają taką nadzieję na pewno wszyscy, którzy przyczynili się do sukcesu uczniów: S. Balonek – reżyser i opiekun grupy, Sylwester Rabenda – autor oprawy muzycznej widowiska i Linda Balonek – wykonawczyni strojów.

 powrót

23.01.2008    „ENGLISH IS FUN”

Już prawie 10 miesięcy trwa przygoda uczniów gimnazjum z Laskowej z językiem angielskim. Jego tajniki poznają gimnazjaliści uczestnicząc w intensywnym kursie prowadzonym metodą Callana. Stało się to możliwe dzięki „Super Szkole” – programowi rozwojowemu, organizowanemu przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej,
a finansowanemu przez EFS. Kurs prowadzony jest przez Szkołę Językową „Awans” z Rzeszowa, a bezpośrednio przez Przemysława Murzyna – nauczyciela „Awansu”.
Zajęcia, w których biorą udział gimnazjaliści, mają postać intensywnej konwersacji z uczestnikami kursu, polegającej na szybkim zadawaniu pytań i uzyskiwaniu modelowej odpowiedzi, która została wcześniej uczestnikom przedstawiona. Uczniowie poznają średnio 10 słów w ciągu jednych zajęć oraz 2 - 3 pytania i modelowe odpowiedzi. Po 9 miesiącach nauki wszyscy uczniowie Niepublicznego Gimnazjum wzięli udział w Ogólnoszkolnym Konkursie o Tytuł „Małego Anglisty”. Etap pierwszy stanowiły eliminacje klasowe. Uczniowie musieli się w nich wykazać znajomością podstawowych słów
i zwrotów. Do etapu ogólnoszkolnego, który miał formę testu, przystąpiło po trzech uczniów z każdej klasy, którzy
w pierwszym etapie zdobyli największą ilość punktów. Znaleźli się wśród nich: Weronika Śmiech, Karolina Włodarska
i Rafał Mazur (kl. I), Anna Brańka, Tomasz Jakubowski i Tomasz Żak (kl. II) oraz Anna Żelech, Jakub Brańka i Tomasz Kajdas (kl. III). Tytuł „Małego Anglisty” przypadł uczniowi klasy II – T. Jakubowskiemu. Tuż za nim uplasowali się:
J. Brańka i T. Kajdas z klasy III. Laureaci konkursu zostali uhonorowani nagrodami książkowymi.

Nauka języka angielskiego znalazła się na czołowym miejscu wśród zadań realizowanych w ramach programu „Super Szkoła”, bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że „tyle mamy do powiedzenia, na ile pozwala nam znajomość języka obcego”.
Najważniejsze trendy, które można zaobserwować w nauce języków obcych, to coraz wcześniejszy wiek, od którego rozpoczyna się naukę. Po krótkim zachwycie komputerami i możliwościami multimediów następuje wyraźny powrót do intensywnej konwersacji jako najszybszej metody poznania języka w jego realnej (mówionej i rozumianej) formie. Wiele osób decyduje się na intensywną naukę, ponieważ taka metoda okazuje się szybsza i bardziej skuteczna. Mamy nadzieję, że wielu  gimnazjalistów dzięki kursowi połknęło przysłowiowego bakcyla i nie zakończy nauki języka wraz z końcem realizacji programu.

 powrót

02.01.2008    „Tempus fugit”

Na progu Nowego Roku, zerwawszy pierwszą kartkę
z nowego kalendarza, gimnazjaliści zgromadzili się
w miejscowym kościele, by przeżywać kolejny Wieczór
z Janem Pawłem II. Tym razem stał się on okazją do rozważań nad czasem: i tym minionym i tym, który zostaje nam dany wraz z rozpoczynającym się rokiem. Snuliśmy refleksje nad tym, czym może być godzina. Spotkanie pozwoliło nam zrozumieć, że w czasie jednej godziny „można dokonać przełomowego odkrycia. Można doznać największego szczęścia lub złamać komuś/sobie całe życie. Można zrozumieć wiele ważnych spraw w ciągu 60 minut, zyskać kogoś lub stracić. Można przeżyć w jej trakcie cały wiek czekając. Albo można zmienić 60 minut w kilka sekund zaledwie-bo czas jest pojęciem względnym i wtedy, kiedy nie chcemy, pędzi
z prędkością światła.”

Próbowaliśmy uświadomić sobie, że godzina może w sposób wydatny wpłynąć na całe nasze życie, ale czasem możemy ją lekkomyślnie stracić, przeznaczając ją na jałowe istnienie, na leniuchowanie, na robienie tysiąca bezsensownych rzeczy.To był kolejny wieczór, podczas którego – skupieni wokół naszego Patrona- próbowaliśmy pracować nad sobą. Zadawało się nam, że słyszymy głos Ojca Świętego: Tylko mi nie zmarnujcie tego roku!

Postaramy się, Ojcze Święty!

 powrót

21.12.2007    Szkolna wigilia

„Gdy pierwsza gwiazda niebo rozjaśni
powrócę wtedy w swej wyobraźni
do tej jedynej nocy na świecie
co dała światłość i Boże dziecię.”

Słowa tej pięknej pastorałki wprowadziły wszystkich w niepowtarzalny nastrój wigilii, a właściwie do pięknego, refleksyjnego programu – słowno muzycznego, który gimnazjaliści przygotowali na to uroczyste spotkanie. Muzyka
i słowo zostały dopełnione przez sugestywne obrazy prezentacji multimedialnej. Całość dostarczyła niezwykłych wrażeń
i wzruszeń i pozwoliła zebranym uświadomić sobie ważną prawdę:

„Nie zobaczysz gwiazdy betlejemskiej jeśli jej nie będziesz wypatrywał. Nie usłyszysz śpiewania anielskiego, jeśli go nie będziesz nadsłuchiwał.
Nie odnajdziesz gwiazdy zbawienia, jeśli jej nie będziesz szukał. Nie dosłyszysz słów prawdy, jeśli ich nie będziesz pragnął...

Bo tylko tak można Boga spotkać – ze złotem, kadzidłem i mirrą.
Ze złotem miłości aż do całkowitego oddania się, do zupełnego poświęcenia.
Z kadzidłem zachwytu aż do oszołomienia.
Z mirrą cierpienia, smutku, poczucia grzechu.
Tylko tak można Boga spotkać. Tylko tak można siebie spotkać. Siebie jako małego człowieka wobec ogromu Rzeczywistości, do której dochodzi się przez miłość, zachwyt
i cierpienie...”

Po programie przyszedł czas na wspólną modlitwę i – jak przystało na tak liczną rodzinę - długo trwające życzenia. Przy wigilijnym stole zasiedli wszyscy: uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, nauczyciele, zaproszeni goście i rodzice, dzięki którym stół wigilijny był bogato zastawiony. Nie mogło też zabraknąć prezentów pod choinką. To nowy sprzęt sportowy i liczne pomoce dydaktyczne, w tym wiele programów multimedialnych, które sprawią, że nauka znów będzie ciekawsza. Wigilijne spotkanie zakończyło wspólne śpiewanie kolęd. W ich nastrój wprowadzili wszystkich uczniowie gimnazjum, prezentując piosenkę w języku angielskim „Pada śnieg” z ciekawą oprawą.

 powrót

12.2007    Żeby pisać teksty dziennikarskie…

Co należy robić, by móc napisać dobry tekst dziennikarski? Jak tworzymy notatkę prasową? Czy portal internetowy może stanowić poważną konkurencję dla lokalnych gazet? Na te i wiele innych pytań gimnazjaliści uzyskali odpowiedzi podczas warsztatów dziennikarskich, które przeprowadzili: Paweł Wodniak – dziennikarz i Piotr Habier – wydawca portalu regionalnego oswiecimskie24pl.
Gimnazjaliści wysłuchali ciekawej opowieści pana Pawła o jego przygodzie z dziennikarstwem, a następnie pod jego kierunkiem tworzyli tekst dziennikarski.
To była świetna zabawa, ale też niecodzienna lekcja języka polskiego połączona z poznaniem tajników zawodu dziennikarza. Zajęcia te bowiem uświadomiły uczniom, że aby dostać się na dziennikarstwo na uniwersytecie, nie wystarczy wertowanie podręczników szkolnych.

Tu potrzebna jest duża wiedza o świecie kultury, mediów i polityki. Kandydat na dziennikarza powinien bardzo dużo czytać (obowiązkowo prasę - zarówno dzienniki jak i tygodniki polityczno- społeczne), orientować się w sytuacji politycznej i gospodarczej kraju (np. wiedzieć, kto jest ministrem gospodarki, kto był nim kiedyś), znać przedstawicieli kultury, redaktorów naczelnych większych gazet, nazwy wydawnictw, interesować się polityką zagraniczną itp.
Być może właśnie spośród naszych gimnazjalistów wyrosną przyszli dziennikarze?

 powrót

12.2007    Egzamin próbny


Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia gimnazjaliści przystąpili do próbnego egzaminu. Na początku – uśmiechy na twarzach, jeszcze jakieś lekkie niedowierzanie, że to już…, ale wystarczyła krótka chwila, by na sali gimnastycznej, gdzie pisano egzamin zapanowała atmosfera pracy, skupienia i wytężonego myślenia.

Próba miała nie tylko przygotować do prawdziwego egzaminu: zaznajomić z warunkami, nauczyć gospodarowania czasem, pokonywania stresu, ale również uświadomić, nad czym jeszcze należy popracować, które umiejętności poćwiczyć.


 

 powrót

12.2007    Globalny sukces

Podwójnym sukcesem zakończył się udział Niepublicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w II edycji konkursu na najlepszą inicjatywę w dziedzinie edukacji globalnej, organizowanym przez Towarzystwo Demokratyczne Wschód.
Projekt współfinansowała Fundacja Edukacja dla Demokracji w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Nasza szkoła otrzymał I nagrodę w kategorii „Akcje specjalne” za projekt „Nierówni potrzebują siebie” (dyplom) oraz
w kategorii „Scenariusze lekcyjne” za scenariusze lekcji języka polskiego (dyplom).

Zobacz załączniki: scenariusz 1    scenariusz 2    scenariusz 3    scenariusz 4

 powrót

07.12.2007    7200 znaków o funduszach unijnych - NAGRODZONE

Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce przy udziale Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej  ogłosiła pod koniec sierpnia konkurs dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych "Co zmieniło się w Twoim życiu dzięki funduszom unijnym?"
Celem konkursu było: zachęcenie nauczycieli  i  uczniów do czynnego zainteresowania się działaniami współfinansowanymi   przez  Unię  Europejską oraz  popularyzacja  idei  integracji europejskiej, skierowanie  uwagi  uczniów  na  zmiany, jakie  nastąpił w  ich  otoczeniu dzięki przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych i ich roli w rozwoju kraju oraz promocja najlepszych projektów współfinansowanych z środków UE.

W związku z udziałem naszego gimnazjum w projekcie "Super Szkoła" zorganizowano konkurs pod tym hasłem na etapie szkolnym. Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie. Spośród 39 prac wysłano do Warszawy trzy najlepsze. Były to prace: Beaty Kolec, Jakuba Brańki i Sławomira Stanka z klasy III. Wysłane prace składały się z części pisemnej (7 200 znaków) oraz z regulaminowych trzech zdjęć. Praca autorstwa Sławka znalazła się w gronie finalistów konkursu. W komunikacie jury czytamy:

„ (…)Spośród nadesłanych na konkurs prac jury wybrało trzy najlepsze z każdego województwa, które weszły do grona finalistów. Pracę nadesłaną przez
Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Pawła II opatrzoną numerem 3 I  wskazano
jako jedną z trzech najciekawszych w województwie małopolskim."

Najlepsze prace zostaną uhonorowane. Zostaną one opublikowane na stronie internetowej organizatora, a Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zamieści w specjalnym wydaniu biuletynie poświęconym funduszom unijnym.

 

Zobacz: list do dyrektora    dyplom dla Sławka    dyplom dla dyrektora

 powrót

06.12.2007    „Możesz świętym być”

6 grudnia od lat należy do wyjątkowych dni w szkołach w Laskowej. Bądź co bądź  to  MIKOŁAJKI. I w tym roku nie obeszło się bez niecodziennych obchodów tego przyjemnego święta, na które wszyscy (nie tylko dzieci) czekają. I doczekaliśmy się... Jak co roku w murach laskowskich szkół radośnie witano hojnego Świętego Mikołaja.
Na dobry początek spotkania z Mikołajem chłopcy z klasy trzeciej przygotowali krótką bajkę, którą przedstawili na scenie. Ubawu było co niemiara. Najzabawniejsze było jednak to, że do przedstawienia udało się im zaprosić samego Mikołaja. Po humorystycznym spektaklu przyszedł czas na przezabawne konkurencje. Ich uczestnicy musieli się wykazać nie tylko sprawnością fizyczną, ale również odpowiednim poziomem intelektualnym. Z niemałym trudem przeciskali się przez szarfy, aby zrozumieć, co czuje Mikołaj, kiedy zmuszony jest wchodzić przez komin, czy też rozpoznawali zapisane
w różnych językach słowa „Święty Mikołaj”. Żeby tradycji stało się za dość, wszyscy na zakończenie otrzymali upragnione prezenty.

Nie straciliśmy także okazji, by samemu móc choć na chwilę stać się Mikołajem. To już także tradycja naszych szkół. Od kilku dni trwały gorączkowe przygotowania (zbiórka upominków) do odwiedzin w Domu Dziecka w Oświęcimiu i w Domu Samotnej Matki w Wadowicach. W tę charytatywną akcję, którą tradycyjnie koordynuje pani Marzena Klimas – Zając, włączyli się wszyscy: uczniowie i nauczyciele.

Mnóstwo radości sprawiły nam prezenty od św. Mikołaja, ale trzeba przyznać, że wiele radośniejszym przeżyciem była możliwość obdarowania innych. Podczas tych wizyt kolejny raz uświadomiliśmy sobie prawdę zawartą w wierszu Różewicza: „Rozstępują się straszliwe ciemności nagromadzone nad światem przez złych ludzi, kiedy w sercu małego chłopca świeci iskierka miłości.”

 powrót

04.12.2007    Trochę mniejszy puchar

Na hali sportowej w Zatorze 4 grudnia odbyła się "Gimnazjada" o Puchar Burmistrza Zatora – turniej sportowy dla uczniów gimnazjów z całej gminy. Uczestnicy zawodów, dziesięcioosobowe reprezentacje poszczególnych szkół, musieli się wykazać nie lada sprawnością fizyczną. Konkurencje wymagały umiejętności gry w piłkę siatkową, koszykową i nożną, szybkości, siły i wytrzymałości, ale także świetnej pracy w zespole.

Organizatorzy (OK w Zatorze) przygotowali wymyślne tory przeszkód. Rywalizacja dostarczyła wielu emocji, ale była przede wszystkim okazją do miłego spędzenia czasu i integracji środowiska rówieśniczego.
Po podliczeniu punktów zdobytych w poszczególnych konkurencjach okazało się, że zwyciężyło Gimnazjum z Zatora. Nasza dziesiątka zajęła drugą lokatę, wyprzedzając swych rówieśników z Graboszyc i Podolsza. 

 powrót

29.11.2007    Magiczny wieczór

Jak mówi stare, polskie przysłowie “Na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja”. Wigilia św. Andrzeja, czyli popularne andrzejki od dawien dawna są tradycyjnym wieczorem wróżb.
W ten magiczny wieczór spotkali się gimnazjaliści i ich koledzy z podstawówki na wspaniałej andrzejkowej zabawie.
Przed drzwiami „Salonu Wróżb” ustawiała się wciąż kolejka, ale nie brakowało również roztańczonych uczestników wieczoru na szkolnym parkiecie.

Ania, Beata, Karolina i Wiktoria większą część wieczoru spędziły w …kuchni. Wpadły one bowiem na wspaniały pomysł, by zgromadzić fundusze na pomoc Sifie Lubongo, a częściowo na prezenty mikołajkowe do domów dziecka.
Postarały się o wzbogacenie bufetu. Przygotowane przez nie gofry sprzedawały się jak przysłowiowe świeże bułeczki.
Okazuje się, że nawet podczas szampańskiej zabawy można myśleć o innych.

  powrót

21.11.2007    KLANZA - „Wolontariat studencki”

Gimnazjum w Laskowej znów wzbogaciło swoją ofertę edukacyjną i wychowawczą. Stało się to możliwe dzięki realizowanemu w tej chwili programowi Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanemu przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA - „Wolontariat studencki”. Misją wspomnianej fundacji jest m.in. działanie na rzecz wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego.  KLANZA wspólnie z fundacją pragnie inspirować dzieci i młodzież z małych miast i wsi do twórczego rozwoju i nauki. Łącząc pasję i zaangażowanie wolontariuszy z energią najmłodszych, modelować ich aktywne postawy edukacyjne.
Gimnazjum w Laskowej czekało prawie 9 miesięcy na nawiązanie kontaktu z wolontariuszami. Udało się jednak i program ruszył. Lider grupy małopolskiej zgłosił chęć realizacji w naszej placówce projektu edukacyjnego pt. „Człowiek człowiekowi”.

Aleksandra Szczęsna i Błażej Wojdała – studenci III roku psychologii na UJ w Krakowie tak piszą o projekcie:

<< Projekt adresujemy do młodzieży o inklinacjach humanistycznych, zakładając, że ten cenny rodzaj wrażliwości stanowi czynnik ryzyka dla podatności na wszelkiego rodzaju "uwodzenie" przez świat, w tym świat nauki. Chcemy wzmocnić w młodzieży wiarę we własne intuicyjne poznanie (oparte między innymi na wartościach wyniesionych z domu rodzinnego) jako przeciwwagę dla nieuprawnionych często uogólnień, dostarczanych przez coraz powszechniejsze pseudonaukowe teorie człowieka. Myślą przewodnią będzie uwrażliwienie młodych ludzi na wartość  człowieka i wielość perspektyw, z jakich możemy go postrzegać.>>

Oddzielny list skierowali studenci do uczniów. Pisali w nim: „Nikt nie jest samotną wyspą. Ale żeby to zobaczyć, trzeba się wzbić w powietrze. Wysoko ponad własną wyspę. Dopiero stamtąd mamy szansę poznać prawdę o archipelagu.
Zapraszamy Was w taką właśnie podróż... Proponujemy Wam trzy spotkania; pierwsze już we wtorek. Zatytułowaliśmy je  "dla wszystkich starczy miejsca". Nie spodziewajcie się wykładu. Chcielibyśmy żeby nasze spotkanie było małym odkryciem; odkryciem odpowiedzi na pytanie, czy każdy z nas jest inny, czy może właściwie to jesteśmy tacy sami. Podobno można na to odpowiedzieć, przeprowadzając pewien eksperyment. Przywieziemy Wam tylko przepis. Eksperyment przeprowadzicie sami.”
Chęć wzięcia udziału w zajęciach zgłosiło nader wielu uczniów. Niestety, z uwagi na wymagania projektodawców, grupę ograniczono do osiemnastu osób. Pierwsze zajęcia gimnazjaliści mają już za sobą. Dostarczyły im one wielu wrażeń.
” Były to zajęcia  inne niż wszystkie, pozwoliły nam zrozumieć,  że każdy z nas ma inne spojrzenie na człowieka, którego zbyt często określamy po wyglądzie i z góry zakładamy, że jest dobry lub zły. Zajęcia utwierdziły nas w przekonaniu, że nasze pierwsze wrażenie jest mylne” – mówi Ania Żelech z kl. III. „Interesując mówiąc i prosto tłumacząc można wiele rozjaśnić, a tak właśnie robili zaproszeni goście. Za tydzień kolejne spotkanie. Bardzo się cieszymy z tego powodu. To bardzo miłe i przyjemne spotkania, a przy okazji wzbogacamy poglądy na pewne sprawy. I to jest w tym przyciągające. Czekamy z niecierpliwością następnego razu!” – dodaje Beata Kolec.

Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach, rozwijania swoich zainteresowań, odkrywania nowych szans i perspektyw. Kontakt z wolontariuszami, ze środowiskiem akademickim, z całą pewnością, inspiruje ich do dalszej edukacji, pokazuje, że nauka może przynosić radość i satysfakcję.

  powrót

21.11.2007    Spotkanie afroentuzjastów

W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej uczniowie gimnazjum
w Laskowej mieli okazję przeżyć na różne sposoby swą przygodę
z Afryką. Wzięli oni udział w licznych zajęciach mających na celu budowanie świadomości na temat położenia, w jakim znajdują się dzieci i młodzież mieszkająca na Czarnym Lądzie, ale przede wszystkim pozytywnie motywujących młodzież do podejmowania działań na rzecz polepszenia losów swych afrykańskich rówieśników.
Sesja plakatowa, którą kończyła się jedna z lekcji, przyniosła efekty pracy uczniów w postaci plakatów zachęcających innych kolegów do włączenia się w przedsięwzięcie zainicjowane przez klasę III (adopcja na odległość).
Wszystkie zajęcia, w których wzięli udział gimnazjaliści, miały w sobie potężny ładunek wychowawczy: rozbudzały wrażliwość na losy innych. Efekty swoich prac zaprezentowała młodzież podczas happeningu pod hasłem „Spotkanie Afroentuzjastów”, który stał się swoistym świętem Afryki w naszej szkole. Gimnazjaliści zaprosili nań swych kolegów ze szkoły podstawowej. To właśnie z myślą o nich przygotowali bogaty program Uczniowie zaprezentowali przygotowane wcześniej tematyczne prezentacje multimedialne (ukazujące zarówno piękno Afryki, jej przyrodę, krajobrazy, sztukę, zabytki, ale także bolesne problemy: głód, ubóstwo, choroby).
Nie zabrakło pamiątek, które udało się uczniom zebrać od ludzi, którzy byli w Afryce, a także wystawy biżuterii z gliny, którą uczniowie wykonali na odbytych wcześniej warsztatach.

Gimnazjaliści zapoznali także wszystkich z ideą białej bransoletki, będącej symbolem walki z ubóstwem, a noszonej na całym świecie celem zamanifestowania swojej solidarności z krajami południa, których problem ubóstwa dotyczy w szczególności. Bransoletki te zostały wykonane przez uczennice z klasy III z białej muliny. Dziewczęta zaoferowały ich sprzedaż za symboliczne 2 złote. Zebrane z nich fundusze powędrują na cele misyjne. Specjalnym gwoździem programu był koncert bębniarski w wykonaniu naszego nauczyciela języka angielskiego – Pana Przemysława Murzyna. Co odważniejsi mogli spróbować tej – wcale niełatwej – sztuki. Swoistą niespodziankę przygotowały dziewczęta. Dzięki nim uczestnicy happeningu mogli spróbować bananowych placków, a nauczyciele – kawy po afrykańsku. Obydwa specjały zostały wykonane zgodnie z rodzimymi, afrykańskimi przepisami kulinarnymi. „Spotkaniu Afroentuzjastów” towarzyszyły również liczne konkursy wiedzy, sprawnościowe i artystyczne, które wzbudzały niemałe emocje i były okazją do świetnej zabawy i zespołowego współzawodnictwa. Wszystkie klasy uhonorowano pamiątkowymi dyplomami. Przygoda z Afryką to nie krótkotrwałe działanie. Przez kolejne dwa lata gimnazjaliści będą współpracować z Fundacją „Watoto – Dzieci Afryki”, wspierając wziętą pod opiekę  Sifę Lubongo.

W najbliższym czasie zaplanowaliśmy kolejne warsztaty artystyczne, które przeprowadzi dla uczniów jedna
z wolontariuszek Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego „Młodzi - Światu”. Tym razem będzie to zdobienie tkanin metodą batiku. Wiosną młodzież weźmie udział w zajęciach w wiosce afrykańskiej, zorganizowanej przy w/w Wolontariacie Misyjnym w Krakowie. Mamy nadzieję, że te i inne podejmowane przez nas działania nie tylko pozwolą na przełamanie stereotypów, ale zbudują silną więź uczuciową naszych uczniów z Czarnym Lądem – kolebką ludzkości.

  powrót

15.11.2007    Wielkie odkrywanie Afryki

W ramach przygotowań do obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej gimnazjaliści z Laskowej mieli okazję przeżyć autentycznie wielkie odkrywanie Afryki. Młodzieży pomógł w tym Piotr Olędzki – wiceprezes Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego „Młodzi Światu” z Krakowa. Pan Piotr zaprosił uczniów gimnazjum na jedyne w swym rodzaju warsztaty, podczas których zaprezentował bogaty materiał wizualny (film i bogate zbiory fotografii) obrazujący pracę wolontariuszy
i projekty zrealizowane przez nich w Republice Malawi (m.in. budowa szkoły) oraz życie społeczeństw w Afryce. Uczniowie mieli okazję oglądnąć fotografie wykonane podczas pracy wolontariuszy na placówkach misyjnych. Odzwierciedlały one codzienne życie mieszkańców krajów misyjnych, ich kulturę,  tradycję i problemy. Niezwykłe zainteresowanie uczniów wzbudziły eksponaty rękodzieła oraz przedmioty użytku codziennego z Afryki, wchodzące w skład wystawy to m.in.: hebanowe figurki, kolorowe batiki, tradycyjne ozdoby i stroje, buty z opony samochodowej, bębny, grzechotki oraz inne instrumenty muzyczne charakterystyczne dla kultury mieszkańców Czarnego Lądu.
Druga część spotkania to twórcze działanie gimnazjalistów podczas warsztatów wykonywania biżuterii afrykańskiej z gliny. Okazało się to wcale niełatwą sztuką, ale było, z całą pewnością, niezapomnianą przygodą.

Poprzez oglądanie ekspozycji, a także towarzyszącą jej prelekcję i warsztaty Pan Piotr Olędzki podzielił się
z gimnazjalistami wrażliwością na potrzeby współczesnego świata. Podczas prezentacji widzowie zdobyli wiedzę dotyczącą kultury, geografii, religii, codzienności i problemów krajów Globalnego Południa i zostali zmotywowani do okazania solidarności z potrzebującymi. Oprócz treści poznawczych zajęcia okazały się niezwykle cennym materiałem wychowawczym.

  powrót

12.11.2007    Moje „Confiteor” wobec świata

Uczniowie klasy III Niepublicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Laskowej rozpoczęli przygotowania do obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej. To właśnie oni będą animatorami wszelkich przedsięwzięć z tym związanych. Posłużyły temu między innymi warsztaty pod hasłem „Listy z Afryki”, podczas których gimnazjaliści odczytywali autentyczne listy sióstr misjonarek pracujących na Czarnym Lądzie. Każdy list to dramatyczna historia jakiegoś dziecka lub całej afrykańskiej rodziny.
Na podstawie listów uczniowie odkrywali brutalną, wstrząsającą wręcz prawdę o warunkach egzystencji swych czarnoskórych rówieśników. Materiał faktograficzny zebrany podczas lektury listów stał się punktem wyjścia do stworzenia mapy mentalnej. Zobrazowali na niej zdobytą wiedzę na temat, jak jest w Afryce oraz wskazali, jak być powinno. Kolejnym problemem, nad którym dyskutowali uczniowie w małych grupach było poszukanie odpowiedzi na pytanie: dlaczego nie jest tak, jak być powinno. Wśród wielu odpowiedzi we wszystkich grupach pojawiało się stwierdzenie: „zbyt małe zaangażowanie pojedynczych ludzi w niesienie pomocy.” Nim młodzi ludzie podjęli próbę wyciągnięcia wniosków wysłuchali utworu E. Stachury „Confiteor” w wykonaniu SDM. Wnikliwa analiza i interpretacja utworu pozwoliła na stworzenie obrazu współczesnego świata: pełnego bezduszności, nędzy, ubóstwa, głodu i cierpienia. Świata,    w którym „o człowieka coraz trudniej”.

Zajęcia pozwoliły więc nie tylko zrozumieć położenie dzieci w Afryce, ale również odkryć, że tak naprawdę to w jakimś zakresie również „moja wina”. „Te zajęcia uświadomiły nam, że my także w jakiś sposób jesteśmy winni sytuacji panującej w krajach afrykańskich i ponosimy odpowiedzialność za trudności, z jakimi borykają się ci ludzie: głód, śmierć, choroby.” – mówi po zajęciach Karolina Całus. Po spotkaniu z poezją Stachury wnioski zaczęły się nasuwać samorzutnie: zmienić styl życia (żyć oszczędniej), zaangażować się w działania na rzecz polepszenia losów dzieci w Afryce, spopularyzować wiedzę na ten temat w środowisku, w którym żyjemy, zaangażować innych do niesienia pomocy. Podjęte wnioski szybko zaczęły nabierać kształtu całkiem realnych planów działań. To właśnie podczas tych warsztatów zrodził się ten, najpiękniejszy chyba, który będziemy realizować prze kolejne dwa lata: „adopcja serca” – włączenie się w „WATOWO” – akcję pomocy dzieciom w Afryce. Akcja ta to solidarność ponad granicami geograficznymi, politycznymi i kulturowymi. To przyjęcie młodego Afrykańczyka do polskiej rodziny, pomimo że pozostaje on nadal w swojej ojczyźnie. To szansa dla afrykańskiego dziecka na zdobycie wykształcenia, naukę zawodu.

Szkoła nawiązała już kontakt z Fundacją „Dzieci Afryki” w Zalesiu Górnym k. Warszawy, której priorytetem działania jest edukacja – zarówno dzieci, jak i młodzieży. Nasza szkolna społeczność otoczy opieką jedną z 27 uczennic szkoły szycia i gospodarstwa domowego w Karhala-Burhinyi (Kongo Demokratyczne). Zobowiązaliśmy się przesyłać miesięcznie 10 euro. To tak niewiele, a pozwoli to jednej afrykańskiej dziewczynce zdobyć zawód i umiejętności, które ułatwią jej start
w dorosłość. To nasz pierwszy krok w ramach edukacji globalnej. Spełniamy w ten sposób przesłanie naszego Patrona, który w 2004 roku, nawiązując do 10-tej rocznicy wybuchu walk między plemionami Hutu i Tutsi, zakończonych ludobójstwem, skierował apel do całego świata:

<<Ci nasi bracia najmniejsi, cierpiący głód, choroby i wojny, kierują do świata dorosłych niepokojący apel. Oby ich niemy krzyk bólu został wysłuchany! Jezus przypomina: „Kto przyjmuje jedno z tych najmniejszych – Mnie przyjmuje.”>>

W naszej szkole ten „krzyk bólu” został wysłuchany, będziemy się wsłuchiwać w niego także podczas Tygodnia Edukacji Globalnej, uwrażliwiając innych na te problemy i włączając ich do wspólnych działań.

  powrót

11.11.2007    Lekcja - hołd

„I oto jeszcze jeden listopad do okna zapukał
żółtych liści szelestem. I znów nas odszukał.

Nas zapatrzonych w przeszłość. W dni klęski i chwały,
które nam po przodkach w spuściźnie zostały...”

O kolejnej listopadowej rocznicy nie zapomnieli uczniowie Niepublicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Laskowej.
W tym roku Święto Niepodległości obchodzono niezwykle uroczyście. Delegacja uczniów pod opieką Piotra Balonka wzięła udział w gminnych obchodach, reprezentując społeczność szkolną. Uczestniczyli oni we mszy św. za ojczyznę
i złożyli kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza na Cmentarzu Komunalnym w Zatorze. Po południu uczniowie gimnazjum zaprosili rodziców i mieszkańców wiosek na uroczystości religijno – patriotyczne. Rozpoczął je różaniec w intencji zmarłych i poległych w obronie ojczyzny. Odprawił go ksiądz dziekan Czesław Puto w kaplicy w Laskowej. Drugą część uroczystości, na którą zaproszono zebranych do szkoły, stanowiło widowisko słowno – muzyczne.
To była niecodzienna lekcja historii. Przygotowali ją i poprowadzili sami uczniowie, wykorzystując bogactwo polskiej poezji, dopełnione równie wielkim bogactwem obrazów historycznych, które wyszły spod pędzli najwybitniejszych polskich artystów i zdjęć archiwalnych ukazanych w postaci prezentacji multimedialnej. Widzowie a także występująca młodzież na nowo przypomnieli sobie znaczenie pojęć patriotyzm, odpowiedzialność, uczciwość, dobroć, odwaga. Wszyscy mogli choć przez chwilę zapomnieć o problemach naszego codziennego życia i pomarzyć o lepszej Polsce, w której dawne wartości: Bóg, honor i ojczyzna byłyby nadrzędne. Nie mogło zabraknąć tanecznej oprawy w wykonaniu „Laskowiaków” oraz pięknych pieśni żołnierskich, patriotycznych i legionowych. Organizatorzy zadbali, by w ich śpiew włączyli się wszyscy uczestniczący w obchodach 89. rocznicy Odzyskania Niepodległości w naszej szkole. To właśnie dlatego na stolikach, przy których usiedli widzowie, oprócz nastrojowych lampek, przygotowano teksty piosenek. Śpiewali je wszyscy: rodzice, dziadkowie, mieszkańcy naszych wiosek i –zaproszeni specjalnie na tę uroczystość- goście (ksiądz dziekan, sołtysi oraz przewodniczący Komisji Samorządowo – Oświatowej, pan Jacek Kurzak).

To była niezwykła lekcja. Wybrano dla niej niezwykły dzień – niedzielne popołudnie. Niezwykła także z uwagi na ilość zaangażowanych w nią ludzi i bogactwo treści, jakie dane było przeżywać każdemu uczestniczącemu w niej.
To lekcja – hołd, złożony tym wszystkim, dzięki którym możemy żyć, uczyć się i pracować w wolnej Ojczyźnie.

 powrót

08.11.2007    Tydzień Edukacji Globalnej

Nauczyciele Niepublicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Laskowej rozpoczęli przygotowania do Tygodnia Edukacji Globalnej, który w tym roku będzie obchodzony w dniach  od 19 do 25 listopada pod hasłem:

„Nasz świat, jeden świat – jaki będzie za sto lat?”

Tydzień Edukacji Globalnej to coroczna międzynarodowa akcja edukacyjna. Jest ona okazją, by zwrócić uwagę społeczeństw w Europie na potrzebę prowadzenia edukacji o sprawach globalnych poprzez intensywne i różnorodne działania z zakresu edukacji globalnej skierowane przede wszystkim (ale nie tylko) do dzieci i młodzieży.
Pedagodzy gimnazjum w Laskowej mieli okazję zapoznać się z ideą TEG, którą jest zapoznanie młodych ludzi
z wyzwaniami i problemami współczesnego świata, kształtowanie wśród nich postaw sprzyjających ich rozwiązywaniu, respektujących różnorodność kulturową oraz umiejętność porozumiewania się z ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur, podczas konferencji szkoleniowej, na którą zostali zaproszeni przez dyrektora szkoły.
Bogaty materiał multimedialny przybliżył nauczycielom tę dziedzinę edukacji oraz dostarczył informacji na temat Milenijnych Celów Rozwoju. Stał się on także inspiracją do opracowania harmonogramu obchodów tego tygodnia
w naszej szkole, na który złożą się m.in. ciekawe wystawy, prezentacje, wykłady, spotkania z wolontariuszami oraz liczne konkursy wiedzowe i artystyczne.

Mamy nadzieję, że podejmowane przez nas przedsięwzięcie sprawi, że gimnazjaliści staną się świadomi wyzwań globalnych i swojej roli jako obywateli Ziemi. Zrozumieją, że powinni szanować różnorodność i umieć porozumiewać się z innymi kulturami. Może uda się ich także zaangażować we włączanie się do działań na rzecz bardziej sprawiedliwego świata, a podejmowane zadania uświadomią im odpowiedzialność za własne działania.

 powrót

02.11.2007    Zaduszkowy Wieczór Papieski

Przemijanie, starość, śmierć, to tematy niemodne we współczesnym świecie, który propaguje kult młodości, witalności i fizycznego piękna. Niezwykłe tempo życia, technizacja społeczeństwa, informacyjny szum powodują, że przechodzimy obojętnie wobec spraw, które są istotą społeczeństwa- oczywiście, jeśli nas nie dotykają. Ale, gdy stają się naszym udziałem, wtedy wypełniają naszą duszę melancholią i nostalgią, a nierzadko bólem i smutkiem. Wtedy pojawiają się pytania o sens ludzkiej egzystencji, sens trwania, sens cierpienia.
Te same pytania pojawiły się podczas pierwszej części kolejnego Wieczoru z Janem Pawłem II, który przyszło nam przeżywać w ten szczególny listopadowy wieczór – w Święto Zmarłych. Na ten niezwykły wieczór gimnazjaliści zaprosili mieszkańców wiosek do kaplicy pw. św. Franciszka z Asyżu. Na bogaty program, który uczniowie przygotowali na tę okazję, złożyły się liczne fragmenty Starego Testamentu (szczególnie Księgi Koheleta), które pozwoliły uświadomić sobie zebranym, że „jest czas rodzenia i czas umierania” i tylko od nas samych zależy, jak wykorzystamy dany nam czas. Dlatego też „za życia jeszcze trzeba dobrze czynić i zażywać radości, bo po śmierci jest to niemożliwe.” W zrozumieniu tego trudnego tematu, jakim jest śmierć i nieuchronność przemijania pomogły piękne strofy poetyckie i pełne niesamowitego uroku, ale i niezwykle głębokiej treści piosenki z repertuaru Jacka Kaczmarskiego, „Starego Dobrego Małżeństwa”, Tadeusza Woźniaka i „Czerwonych Gitar”. Mrok kaplicy rozświetlał tylko ekran projektora multimedialnego, na którym pojawiały się obrazy tworzące nastrój i potęgujące go.
W drugiej części programu uczniowie przywołali krajobrazy ojczyste, które z dawien dawna znaczą liczne bezimienne mogiły i zbiorowe groby, w których spoczywają, którzy "po to zginęli, abyśmy my mogli żyć". Nie zapomniano również o innych grobach. Grobach z dala od ojczyzny, grobach ofiar mordu znalezione po latach w Katyniu, Charkowie i Miednoje… Jakże przejmująco brzmiała w kaplicy piosenka „Katyń”, którą uzupełniał bogaty materiał fotograficzny!

W ten jesienny wieczór musiało się pojawić to jedno pytanie: Dlaczego musimy umrzeć? Śmierć to koniec?, czy jest coś dalej? Odpowiedzi na nie poszukiwaliśmy u świętych (patrona naszego kościoła – św. Franciszka i św. Teresy od Dzieciątka Jezus). Dzięki nim wszyscy zebrani mieli możliwość raz jeszcze zrozumieć, że życie z chwilą śmierci nie kończy się, ale się zmienia, a śmierć jest nauczycielem, który nigdy się nie myli i zdecydowanie wypowiada swoje rady: „Wykorzystujcie ten krótki czas, który macie do dyspozycji, by świadczyć sobie dobro, by kochać, by nie czuć wyrzutów sumienia nazbyt późno i nie zwracać się z prośbą o przebaczenie, patrząc już tylko na pożółkłą fotografię
Wiele rzeczy, które wydają się wam teraz piękne, znaczące, z mojej strony stają się niczym.” Tak, śmierć jest nauczycielem, ale młodzi ludzie, którzy kolejny już raz przyszli przeżywać Wieczór z Janem Pawłem II – wpatrzeni w postać swego Patrona- wiedzą doskonale, że są ludzie, którzy „potrafią pięknie żyć i pięknie umierać”.
Podczas tylu wieczorów z Janem Pawłem II wspominali zawsze to, jak pięknie On żył. W ten listopadowy wieczór, w trzeciej części swego programu przypomnieli Jego odchodzenie do Domu Ojca. Pomogły im w tym ściskające gardło fragmenty książki kard. Stanisława Dziwisza „Świadectwo”. Słuchając słów, wpatrując się w zdjęcia raz jeszcze przeżywaliśmy tamten wieczór-  2 kwietnia 2005 roku, kiedy nasz Patron „ruszył sam na szlak. Ten ostatni, ten najlepszy. Przyszedł czas. Pan dał Mu znak.”
Każdy Wieczór z Patronem jest jedyny i niepowtarzalny. Wszystkie jednak do tej pory przeżyte łączy to samo: zbliżają nas do Jana Pawła II, pozwalają czuć Jego obecność i – co najważniejsze- dostarczają niezapomnianych przeżyć i wrażeń oraz pomagają krok po kroku doskonalić się każdemu z uczestników.

Do pobrania scenariusz i prezentacja multimedialna (autor: S. Balonek)

 powrót

19.10.2007    Warsztaty plastyczne

Siedem uczennic Niepublicznego Gimnazjum im. Jana Pała II  miało przyjemność wziąć udział w warsztatach plastycznych prowadzonych przez studenta Akademii Sztuk Pięknych z Krakowa, pana Krzysztofa – uczestnika Pleneru Malarsko – Rzeźbiarskiego, organizowanego przez Ośrodek Kultury w Zatorze. To kolejne już – po spotkaniu z profesorem tej uczelni - zajęcia o charakterze artystycznym, zorganizowane z myślą o młodzieży. Zajęcie prowadzone przez pana Krzysztofa  miały na celu skłonienie uczestników do uwolnienia swoich emocji,  wyrażenia  tego, co czują, a także – a może przede wszystkim- do uwierzenia we własne siły i możliwości. W abstrakcyjnym przedstawieniu swych uczuć pomagał uczestnikom warsztatów właśnie pan Krzysztof. Wszystkie powstałe podczas warsztatów prace, albo przynajmniej większość, były bardzo wymowne. Biorący w nich udział gimnazjaliści z całej gminy mogli rozpoznać uczucia, jakie towarzyszyły im podczas malowania. Okazało się, że wcale nie trzeba być artystą, aby przedstawić swoje wnętrze. Niezwykle humorystycznym akcentem zajęć był moment, kiedy to uczestnicy wycinali w arkuszu otwór na głowę i każdy mógł się uwiecznić na fotografii robionej przez pana Krzysztofa.

Zajęcia bardzo przypadły do gustu uczestnikom, zwłaszcza, że brali w nich udział ci, którym zabawa farbkami sprawia zawsze dużo zabawy, szczególnie zaś wtedy, gdy można malować to na co ma się ochotę.

Autor: Karolina Całus

 powrót

18.10.2007    Dla Jubilatów

Po udanych występach podczas gminnych dożynek w Spytkowicach i Sosnowicach, po niezwykle sympatycznym koncercie dla wadowickich seniorów „Laskowiacy” wystąpili dla złotych i diamentowych par podczas uroczystego spotkania jubilatów z gminy Zator. Zespół, reprezentowany tym razem przez dwudziestu trzech członków, zaprezentował jubilatom montaż słowno – muzyczny pt. „Ocalić od zapomnienia”. Złożyły się nań najpiękniejsze strofy poezji i piosenki o miłości, narzeczeństwie i małżeństwie, które pozwoliły zebranym na chwilę wspomnień a nierzadko też wzruszeń. Nie mogło zabraknąć w repertuarze „Laskowiaków” pełnych głębokiej treści piosenek Piotra Rubika i – oczywiście - tego, co najbardziej widowiskowe: tańca.

To już kolejne, szóste w historii zespołu, spotkanie „Laskowiaków” z jubilatami. Cenimy sobie niezmiernie tę zaszczytną możliwość uświetnienia tego wspaniałego dnia. Sam udział w uroczystości traktujemy jako najwspanialszą z możliwych lekcji przygotowania do życia w rodzinie dla naszych gimnazjalistów. Wszak przykład oddziałuje najmocniej.
„Laskowiacy” złożyli serdeczne życzenia dostojnym jubilatom: wielu jeszcze wspaniałych chwil, które będą warte, by ocalić je od zapomnienia. Szczególne słowa życzeń skierowali do swoich krajanów – państwa Kosowskich i Śmiechów, którym wraz z gratulacjami wręczyli bukiety róż.

 powrót

18.10.2007    "Nie bądź durny..."

„Nie bądź durny, idź do urny
i wrzuć do niej własny głos.
Może kraju zmienisz los?”


Takie i inne hasła pojawiły się na plakatach wykonanych na zajęciach wiedzy o społeczeństwie towarzyszących realizacji programu Młodzi głosują. Inicjatorem tego programu jest Centrum Edukacji Obywatelskiej. Młodzi ludzie - także niepełnoletni - mają swoje poglądy polityczne. Program Młodzi głosują daje im możliwość wypowiedzenia się w ważnych dla naszego kraju sprawach. W ramach programu uczniowie organizują w szkołach młodzieżowe wybory prezydenckie, parlamentarne, samorządowe oraz referenda. Ich wyniki publikowane są w mediach. Projekt towarzyszy wszystkim wyborom i referendom państwowym od roku 1995. Nasze gimnazjum bierze w nim udział od 2003 roku, kiedy to – wraz z 5000 szkół polskich -  zorganizowaliśmy młodzieżowe referendum europejskie.

Byliśmy w programie także dwa lata temu, w wyborach parlamentarnych i prezydenckich. Wzięliśmy także udział
w  ubiegłorocznych wyborach samorządowych. W trakcie udziału w projekcie Młodzi głosują uczniowie zdobywają wiedzę na temat uczestnictwa obywatelskiego, ordynacji wyborczych, uprawnień samorządów terytorialnych, parlamentu, prezydenta. Zdobywają doświadczenie związane z aktywnością obywatelską i organizowaniem się dla dobra publicznego, poznają ustrój polityczny RP oraz znaczenie członkostwa Polski w Unii Europejskiej i prawa z niego wynikające.
Podczas debat, poprzedzających głosowanie, wypowiadają się na ważne  dla naszego kraju tematy. Sami przygotowują
i przeprowadzają w  szkole wybory, poznając w praktyce ich zasady i znaczenie.
Młodzieżowe wybory poprzedzane są nie tylko lekcjami edukacyjnymi, ale również różnorodnymi warsztatami, kampaniami informacyjnymi. Projekt Młodzi głosują w swoim założeniu jest daleki od jakiejkolwiek agitacji politycznej, chodzi jedynie o to, by angażować młodych ludzi w demokratyczne wybory i obywatelskie działanie. Z tego powodu wyniki wyborów młodzieżowych mają w pewnym sensie znaczenie drugorzędne - najważniejszy jest cały towarzyszący im proces edukacyjny.
Gimnazjaliści z Laskowej głosowali dnia 18 października. W głosowaniu wzięło udział 35 z 39 uprawnionych do głosowania. Nad przebiegiem wyborów czuwała Komisja Wyborcza w składzie: Mirosław Jakubowski (kl. III) –przewodniczący, Katarzyna Świerguła (kl.II) –zastępca przewodniczącego oraz Rafał Zemła (kl.III) –członek komisji.
Największe poparcie wśród młodych wyborców uzyskała PO (20). Na miejscu drugim PiS (7) i kolejno: PPP (5) oraz LiD (3). Młodzieżowe Wybory Parlamentarne 2007 to kolejna świetna lekcja obywatelskiej aktywności i kształtowania poczucia odpowiedzialności za losy kraju.

 powrót

17.10.2007    Profesor w naszej szkole

17 października, naszą szkołę odwiedził profesor Akademii Sztuk Pięknych – Stanisław Wiśniewski. Stało się to możliwe dzięki trwającemu w chwili obecnej plenerowi malarsko – rzeźbiarskiemu z udziałem studentów ASP w Krakowie. Organizatorem pleneru jest Ośrodek Kultury w Zatorze. To właśnie  dyrektor OK – pani Elżbieta Mostowi zadbała o to, by uczniowie poszczególnych szkół w gminie mogli się spotkać z profesorami ASP.
Profesor poprowadził on niecodzienną lekcję sztuki. Rzec by można, że mieliśmy przedsmak tego, czego doświadczają słuchacze wyższych uczelni. Celem zajęć, jak stwierdził sam profesor, było nakłonienie nas, abyśmy choć raz popatrzyli na pewne rzeczy z całkiem innej perspektywy.

Pokazywał jak stworzyć przestrzeń, taką jaką sami chcemy przedstawić. Powtarzał, że to tylko od nas zależy,jak i co namalujemy. Rozbawiał nas swoimi anegdotkami. Objaśniał nam bardzo interesujące rzeczy, o których z pewnością wcześniej nic nie słyszeliśmy. Kto wie... może teraz łatwiej będzie zabrać się do pracy plastycznej.

 Autor: Beata Kolec

 powrót

16.10.2007    Przedłużenie Dnia Papieskiego

Uroczyste obchody Dnia Papieskiego, które miały miejsce 14 października, zostały przedłużone do dnia, w którym przypadała kolejna – 29. rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Już z rana na korytarzach szkoły pojawili się uczniowie z, przypiętymi do mundurków, białymi kokardkami. Przywieźli je z niedawnej pielgrzymki do Częstochowy.
Młodzież zgromadziła się przy popiersiu Patrona, by zapalić znicze i odśpiewać hymn szkoły. Gimnazjaliści zapewniali
o gotowości podążania drogą, którą wyznaczył Jan Paweł II, śpiewając: „My, Jana Pawła uczniowie, słowa Ojca w czyn chcemy przemieniać (…)”. Nie mogło zabraknąć również, bardzo lubianej przez gimnazjalistów piosenki „Lolek”
z repertuaru M. Anioł. Jan Paweł II lubił śpiew, dlatego uczniowie z Jego szkoły chętnie śpiewają. Lubił również aktywne życie i sport. Na Jego cześć kolejny już raz w rocznicę wyboru Patrona na papieża wszyscy uczniowie wzięli udział w Jesiennym Biegu Papieskim, chcąc w ten sposób uczcić tę –jakże ważną dla wszystkich Polaków – rocznicę i pamięć
o Człowieku niezwykłego formatu. Warto dodać, że w tym roku z uczniami pobiegł również dyrektor gimnazjum – Stanisława  Balonek. Uczniowie nie dali jej – co prawda - żadnych szans, ale przecież liczy się samo podjęcie trudu.
Na linię mety jako pierwszy wśród chłopców wbiegł Rafał Zemła z klasy III. Wśród dziewcząt triumfowała Klaudia Stanaszek z kl. I. Zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharami.

To wspaniałe, że możemy w taki właśnie aktywny i pełen radości sposób czcić pamięć naszego Patrona.

 powrót

15.10.2007    Niezwykle radosny dzień

Uczniowie trzeciej klasy gimnazjum przygotowali dla swych nauczycieli niezwykle humorystyczny program słowno muzyczny z okazji Dnia Nauczyciela. Chłopcy nie tylko stworzyli scenariusz programu, ale samodzielnie ułożyli teksty wierszy i piosenek. Każdy nauczyciel mógł zobaczyć siebie w nieco krzywym zwierciadle satyry, ale satyry przepełnionej ciepłym humorem. Panowie dali też popis taneczny, który został przyjętymi długimi owacjami.

Do drobnych upominków i słów życzeń dołączono również prezentację multimedialną pt. „Przez dziurkę od klucza.”
To był naprawdę niezwykły dzień dla nauczycieli: pełen radości i śmiechu prawie do łez. Z okazji Święta Edukacji Narodowej dyrektor gimnazjum wręczył nauczycielom listy gratulacyjne ze słowami życzeń.

 powrót

14.10.2007    Dzień Papieski

„Właśnie teraz, kiedy wkraczamy w nowy etap naszego życia, w naszym sercach rodzą się uczucia, kiedy potrzebujemy akceptacji i wsparcia, kiedy pragniemy być wysłuchani i kochani, przychodzimy do Jana Pawła II. Chcemy, by On był naszym przewodnikiem, by nam pokazał, jak budować świat naszych wartości.” Taką deklarację złożyli uczniowie I klasy Niepublicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Laskowej, którzy podczas VII Dnia Papieskiego przeżywali ślubowanie
i pasowanie na gimnazjalistę. Na tę uroczystość zaprosili swoich rodziców i bliskich, nauczycieli, kolegów z gimnazjum
i szkoły podstawowej. Przybyli na nią również przedstawiciele Kuratorium Oświaty, ksiądz dziekan i przedstawiciele władz samorządowych.
Wszyscy zgromadzili się, by móc w tym szczególnym dniu być jak najbliżej Tego, którego ukochały miliony. Przyszli, bo czują, że Papież nadal nas szuka. Błogosławi nam z okna domu Ojca. Woła każdego po imieniu swoim łagodnym i przynaglającym głosem. Woła bogactwem swojej nauki. Każdy Wieczór z Janem Pawłem, a w szczególny sposób Dzień Papieski to okazja, by czerpać ze skarbca Jego mądrości, by rozważać słowa tylekroć do nas kierowane; słowa, które mają nam pomóc w tym, by być na miarę nadziei pokładanej w nas przez naszego Patrona. Przywołaniu tych słów służył – przygotowany na tę okazję - niezwykle bogaty program słowno - muzyczny pt. „Non omnis moriar”, dopełniony prezentacją multimedialną. Dostarczył on zebranym mnóstwa przeżyć i wzruszeń, a dla pierwszoklasistów był swego rodzaju preludium do przeżycia doniosłości momentu ślubowania i pasowania na uczniów. Poprzedził go –odśpiewany przez wszystkich zgromadzonych - hymn szkoły, będący jednocześnie hymnem Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, w skład której weszło niedawno nasze gimnazjum. Nie było to trudne, gdyż słowa hymnu ułożono do melodii „Barki”, oazowej piosenki, tak drogiej sercu naszego Patrona.

W tym szczególnym dniu pierwszoklasiści złożyli uroczystą obietnicę, iż będą codziennie pokonywać słabość i zniechęcenie,  z zapałem podejmować wszystkie czekające ich zadania, wnikać w głębię świata i zdobywać o nim wiedzę, wymagać od siebie, choćby inni od nich nie wymagali. Deklarowali także, że będą mocnymi wiarą, nadzieją i miłością, nie będą zniechęcać się mimo niepowodzeń, które ich spotkają i nie dadzą się zwyciężać złu. Te doniosłe deklaracje wypowiadali ze świadomością, iż Papież „znał polską młodzież i nigdy nie zawiódł się na niej.”
Uroczystego pasowania na gimnazjalistę dokonał starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie – pani Renata Łuszczek, która skierowała do młodzieży słowa gorących życzeń. Popłynęły one również pod adresem nauczycieli, wszak Dzień Papieski obchodzony był w tym roku w Dniu Edukacji Narodowej.
Nowoprzyjęci w poczet gimnazjalistów zostali obdarowani upominkami przez Radę Rodziców, kolegów i dyrektora szkoły. Następnie pierwszoklasiści złożyli kwiaty i zapalili znicze przy popiersiu Jana Pawła II. Tu też wszyscy zgromadzeni odmówili modlitwę o rychłą beatyfikację Ojca Świętego.

Dopełnieniem uroczystości w Dniu Papieskim było otwarcie i pobłogosławienie przez ks. Dziekana Czesława Puto  nowej pracowni komputerowej, sfinansowanej ze środków UE. Mamy nadzieję, że będzie ona  wykorzystywana – jak mówił nasz Patron - "dla wspierania kultury dialogu, współpracy, solidarności i pojednania", bez której nie może być mowy
o "rozkwicie pokoju".

 powrót

04.10.2007    Z Rodziną Szkół Jana Pawła II na Jasnej Górze

Odpowiadając na niecodzienne zaproszenie Duszpasterza Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, Biskup Radomskiego – Zygmunta Zimowskiego, gimnazjaliści
z Laskowej 4 października wzięli udział w VII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. Idea utworzenia Rodziny Szkół oraz corocznego pielgrzymowania na Jasną Górę zrodziła się w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu. Inicjatorami byli rodzice uczniów oraz nauczyciele. Pierwsze spotkanie dyrektorów szkół noszących imię Ojca Świętego Jana Pawła II odbyło się w 1998 roku i przyjechało na nie 18 osób. Na pierwszą pielgrzymkę w 2001 roku przybyło już 3 tys. reprezentantów 106 szkół, a przewodniczył jej śp. biskup Jan Chrapek.
W siódmej pielgrzymce, w której wzięli uczniowie laskowskiego gimnazjum, uczestniczyło ponad 20 tys. uczniów, reprezentujących ponad czterysta szkół
z całej Polski. Oprócz nich byli również przedstawiciele z Litwy, a nawet uczniowie ze Szkocji.

Dziękując za czas wakacji za wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Polski i naszego Patrona Sługi Bożego Jana Pawła II z ufnością prosiliśmy Boga o spełnienie wszelkich nadziei, pragnień i postanowień, które nosimy w naszych sercach. Nasza obecność na Jasnej Górze to także podkreślenie faktu, z jaką dumą nosimy imię naszego Patrona.
Wraz z przedstawicielami Rodziny Szkół modliliśmy się w intencjach Ojca Świętego Benedykta XVI, o rychłą beatyfikację naszego Patrona Sługi Bożego Jana Pawła II, jak również prosiliśmy Boga o poszanowanie godności człowieka w naszej Ojczyźnie i na świecie.

Głównym punktem pielgrzymki była msza święta, której przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz. Ofiarował on każdej ze szkół gwoździe do sztandarów w postaci srebrnych wstążek poświęconych w lipcu przy grobie Jana Pawła II (zobacz dodatek: awers, rewers). Placówki dostały także obrazki - relikwie ze skrawkami sutanny papieża Polaka.
To było niezwykłe dla nas przeżycie, tym bardziej, że rozpoczęliśmy już w szkole prace nad wyhaftowaniem własnego sztandaru. Mamy nadzieję, że za rok pojawi się on w gronie pocztów sztandarowych.

powrót

02.10.2007    Jesienne bieganie

Zachęceni przez „Gazetę Wyborczą” TVP Sport i Radio „Zet” postanowiliśmy wziąć udział w ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”. Rozpropagowaliśmy akcję na tyle wcześnie, że każdy mógł wziąć w niej udział.
Niestety, w Laskowej nie ma jeszcze mody na bieganie. Jako uczniowie szkoły, której patronuje Jan Paweł II – miłośnik sportu i człowiek, który do końca starał się czynnie wypoczywać - postanowiliśmy jednak, że nasz Jesienny Bieg, choć nie wypalił w niedzielę, zorganizujemy.
Udało się. Październikowa pogoda zachęca do biegania. Drugi dzień miesiąca, w którym zawsze towarzyszą nam
refleksje o naszym Patronie – również. Postanowiliśmy więc uczcić pamięć Ojca Świętego nie tylko wieczornym spotkaniem na Jego umiłowanej modlitwie, jaką jest różaniec, ale również podejmując aktywny wysiłek.

Przebiegliśmy ścieżkami naszej pięknej wioski w koszulkach, na których widniało logo akcji „Polska biega”. W biegu wzięli udział wszyscy –czujący się na siłach- gimnazjaliści. Mamy nadzieję, że takie wspólne bieganie będzie skupiało nas coraz częściej i że dołączą do nas również inni, nie tylko nasi koledzy, ale także mieszkańcy naszych wiosek, nasi rodzice
i nauczyciele. Już dziś zapraszamy na kolejne bieganie, tym razem 16 października. Chcemy w ten sposób uczcić rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

powrót

01.10.2007    Dzień Chłopca

„My, Wasze koleżanki, życiowe podpory, chcemy Wam dzisiaj poprawić humory”

Tak brzmiało zaproszenie do wspólnej zabawy skierowane do nieco brzydszej części naszej szkolnej społeczności
w - obchodzonym już tradycyjnie - Dniu Chłopca. Nie mogło zabraknąć w tym dniu słów ciepłych życzeń, ale również okazji do wielokrotnego udowodnienia swej męskości. Ochotnicy stanęli do –wcale niełatwej walki - o tytuł „Chłopaka
na piątkę”.

Przygotowane konkurencje wymagały od panów znajomości różnych dziedzin życia. Trzeba przyznać, że przez wszystkie próby nasi koledzy przebrnęli zwycięsko, a zaszczytne tytuły powędrowały do najsprawniejszych i najdzielniejszych chłopców: Tomka Kajdasa z kl. III i Tomka Jakubowskiego z kl. II.
W tym dniu nie damska część szkoły nie zapomniała również o tych –nieco starszych chłopcach- naszych nauczycielach. Również do nich powędrowały serdeczne życzenia i słodkie upominki.

powrót

28.09.2007    Miła wizyta

 


Dnia 28 września gościła w naszej starszy wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie – Pani mgr Renata Łuszczek.
Powitaliśmy ją wspólnie podczas krótkiego apelu. Do słów powitań dołączyliśmy drobne pamiątki – efekty naszych działań w ramach realizowanego programu rozwojowego „Super Szkoła”.
Pani wizytator złożyła nam życzenia sukcesów w nowym roku szkolnym.
Nie ukrywała, że zrobiliśmy jej tym powitaniem miłą niespodziankę.
Wyraziła również słowa zachwytu nad naszymi nowymi mundurkami
szkolnymi :).

 


 

powrót

09.09.2007    Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Zgodnie z planem pracy gimnazjum we wrześniu odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Spośród zgłoszonych przez klasy kandydatów w wyborach tajnych wybrano Radę Samorządu. W jej skład weszli:

 

Przewodniczący: Sławomir Stanek

Zastępca: Rafał Zemła

Skarbnik: Tomasz Żak

Sekretarz: Anna Brandys

Członek: Mirosław Jakubowski

Opiekun: Justyna Sroczyńska

 

 

powrót

02.09.2007    Inauguracja roku szkolnego 2007/2008

Gimnazjaliści z Laskowej zainaugurowali nowy rok szkolny nieco wcześniej niż ich rówieśnicy w innych gimnazjach. Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego połączyli oni z tradycyjnym, comiesięcznym Wieczorem Papieskim.
Od śmierci Patrona każdy drugi dzień miesiąca gromadzi uczniów gimnazjum, które od roku nosi zaszczytne imię Jana Pawła II, na wspólnym rozpamiętywaniu nauk Wielkiego Papieża, wspólnej modlitwie i radosnym śpiewie pieśni oazowych. Tak stało się również w tym miesiącu. O 20.15 gimnazjaliści spotkali się w miejscowym kościele. Na spotkanie przybyli także nauczyciele, rodzice, ks. Dziekan Czesław Puto oraz przedstawiciele władz samorządowych (sołtys Trzebieńczyc i Laskowej). Przyszli, by –jak wyraził to jeden z recytatorów - prosić o to, aby Ojciec Święty „umocnił przykładem swego życia i oswobodził od niepokoju o dzień i rok następny.”
Na program Wieczoru Papieskiego inaugurującego nowy rok nauki złożyły się fragmenty homilii Piotra naszych czasów, Jego poezje, fragmenty wybitnych utworów muzycznych i, oczywiście, śpiew, który tak lubił nasz Patron. Nie zabrakło prezentacji multimedialnej, która sprawia, że jeszcze bardziej odczuwa się obecność Patrona wśród nas i Jego słów, które za każdym razem powodują, że serca biją szybciej.

W przeddzień nowego roku szkolnych trudów, ale i planów, marzeń, obietnic z nim związanych gimnazjaliści w sposób szczególny rozważali istotę młodości, o której Jan Paweł II powiedział, że „to nie tylko pewien okres życia ludzkiego, odpowiadający określonej liczbie lat, ale to jest zarazem czas dany każdemu człowiekowi i równocześnie zadany mu przez Opatrzność.
W tym czasie szuka on odpowiedzi na podstawowe pytania, jak młodzieniec z Ewangelii; szuka nie tylko sensu życia, ale szuka konkretnego projektu, wedle którego to swoje życie ma zacząć budować
.”
Niezwykły wrześniowy Wieczór Papieski to nie tylko niezwykła i jedyna w swym rodzaju lekcja wychowawcza – pierwsza
w nowym roku szkolnym- dla gimnazjalistów. To także pewien rodzaj WDN-u (Wewnątrzszkolnego Szkolenia Nauczycieli). Dzięki temu spotkaniu pedagodzy raz jeszcze uświadomili sobie, że podjęli „się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania powierzonych im dzieci i młodzieży. Stoją przed trudnym wezwaniem. Młodzi ich potrzebują. Oczekują odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od nich przykładu życia.”
Wieczór z Patronem był niezwykłym przeżyciem. Z całą pewnością ubogacił wszystkich i pozwolił znaleźć receptę na to,
by kolejny rok był rokiem lepszym, mądrzej i pełniej wykorzystanym, lepiej przepracowanym. Uczestnicy wyszli
z przekonaniem, że to od każdego z nas zależy jutrzejszy dzień. To trudne wyzwanie, ale nikt nie ulęknie się trudu sprostania mu. Będziemy się tylko lękać ”lekkomyślności i małoduszności.”

powrót